จิตใจของเด็กๆ ที่ต้องรับรู้ถึง
ความโหดร้าย ทารุณ การเข่นฆ่าทำลาย
จะใกล้หรือไกลตัว พลอยต้องซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปวันแล้ววันเล่า
จนทำให้เกิดความคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปกติของวิสัยมนุษย์

แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำกันได้
ไม่แปลกหรือไม่ผิดอะไร หรือแย่ไปกว่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำ

บ.สันติสุข
ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน
ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
Salesian Literarure Center