logo
pope-banner
20 กุมภาพันธ์ 2557

20 กุมภาพันธ์ 2557

พระวรสารอาทิตย์นี้ต่อเนื่องจากคำเทศน์เรื่องมหาบุญลาภ
1 กุมภาพันธ์ 2557

1 กุมภาพันธ์ 2557

พระวรสารอาทิตย์นี้พูดถึงการเริ่มต้นชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้า
22 มกราคม 2557

22 มกราคม 2557

หลังจากฉลองพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราเข้าสู่เทศกาลธรรมดา
19 ธันวาคม 2556

19 ธันวาคม 2556

วันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมต้อนรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นอาทิตย์แห่งความยินดี
14 ธันวาคม 2556

14 ธันวาคม 2556

อาทิตย์ที่สองแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าตรงกับวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลทิน
6 ธันวาคม 2556

6 ธันวาคม 2556

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
28 พฤศจิกายน 2556

28 พฤศจิกายน 2556

ก่อนจะสรุปพิธีมิสซา ข้าพเจ้าอยากจะทักทายผู้จาริกแสวงบุญ
21 พฤศจิกายน 2556

21 พฤศจิกายน 2556

พระวรสารอาทิตย์นี้พูดถึงส่วนแรกของคำเทศน์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับการสิ้นสุดแห่งกาลเวลา
14 พฤศจิกายน 2556

14 พฤศจิกายน 2556

พระวรสารอาทิตย์นี้พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงพูดคุยกับชาวซัดดูสีที่ไม่เชื่อการกลับคืนชีพ
25 กันยายน 2556

25 กันยายน 2556

ก่อนจะสรุปพิธีมิสซานี้ ข้าพเจ้าขอทักทายพี่น้องสังฆราชแห่งซาร์ดีเนีย
1 2 3 Next