logo
pope-banner

12 กันยายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 12 กันยายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมในพิธีตื่นเฝ้าภาวนาและอดอาหารเมื่อวานนี้ ขอบคุณคนจำนวนมากที่ร่วมถวายความทุกข์ยากลำบากเพื่อการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้คุณต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง รวมทั้งสมาชิกหมู่คณะคริสตชนและศาสนิกชนอื่นๆ ตลอดจนผู้มีน้ำใจดีที่ร่วมกันภาวนนา อดอาหารและรำพึงไตร่ตรองในโอกาสนี้

กระนั้นก็ดี ยังมีงานต้องทำต่อไป เราเข้าหาสันติภาพด้วยคำภาวนา ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้พวกท่านสวดต่อไปเพื่อความรุนแรงและการทำลายล้างในประเทศซีเรียจบลงทันทีและให้มีความพยายามที่จะได้มาซึ่งทางออกที่ชอบธรรมสำหรับความขัดแย้งที่นำไปสู่การเข่นฆ่าพี่น้องอยู่ขณะนี้ นอกนั้น ให้เราภาวนาสำหรับประเทศอื่นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศเลบานอน เพื่อให้พวกเขาได้มาซึ่งเสถียรภาพตามที่หวังและให้เป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมทั้งขอให้กระบวนการแห่งสันติภาพระหว่างประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์ดำเนินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ ในที่สุด ให้เราภาวนาสำหรับประเทศอียิปต์ เพื่อให้ชาวอียิปต์ มุสลิมและคริสต์ ร่วมกันทุ่มเทสร้างสังคมที่ยังความดีให้แก่ประชากรทั้งครบ

การแสวงหาสันติภาพเป็นหนทางยาวนาน เรียกร้องให้มีความพากเพียรและความมุ่งมั่นอุตสาหะ ให้เราร่วมกันภาวนาเพื่อการนี้ *