logo
pope-banner

20 กุมภาพันธ์ 2557

เผยแพร่: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
A- A A+

พี่น้องที่รัก

พระวรสารอาทิตย์นี้ต่อเนื่องจากคำเทศน์เรื่องมหาบุญลาภ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเป็นเกลือของแผ่นดิน...ท่านเป็นแสงสว่างของโลก” เรารู้สึกแปลกใจไม่น้อยเมื่อคิดถึงบุคคลที่พระเยซูเจ้าตรัสสอน ศิษย์ที่พระองค์ทรงบอกคือใคร? พวกเขาเป็นชาวประมง คนพื้นๆ... แต่พระเยซูเจ้าทรงมองพวกเขาด้วยสายตาของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงบอกให้พวกเขาทำนั้นเป็นการต่อเนื่องจากมหาบุญลาภ พระองค์ทรงอยากจะบอกพวกเขาว่า ถ้าพวกท่านเป็นคนยากจนด้านจิตใจ ถ้าพวกท่านเป็นคนอ่อนโยน ถ้าพวกท่านมีใจบริสุทธิ์ ถ้าพวกเขาท่านมีใจเมตตา...พวกท่านจะเป็นเกลือของแผ่นดินและแสงสว่างของโลก

เพื่อเข้าใจได้ดีขึ้น ให้เราคิดถึงกฎชาวยิวที่มีกำหนดให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยในของถวายแด่พระเจ้า เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา สำหรับชาวยิว แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแสดงองค์ของพระเมสิยาห์ที่มีชัยเหนือความมืดแห่งชนต่างชาติ ดังนั้น คริสตชนที่เป็นชนชาติอิสราเอลใหม่ได้รับพันธกิจเช่นเดียวกันสำหรับมนุษย์ เราสามารถชี้นำ มนุษยชาติ เจิมให้ศักดิ์สิทธิ์และทำให้มีประสิทธิผล เราทุกคนได้รับการล้างบาปให้เป็นศิษย์-ธรรมทูตและเราได้รับเรียกให้เป็นพระวรสารทรงชีวิตในโลก เราสามารถให้รสชาติแก่บริบทต่างๆในสังคมและรักษาทุกคนให้พ้นจากความเน่าเปื่อยเพราะความชั่วด้วยชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของเรา และเราจะนำแสงสว่างของพระคริสตเจ้าไปด้วยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักแท้ แต่ถ้าคริสตชนสูญเสียรสชาติและแสงสว่างดับลง เราก็หมดประสิทธิ์ภาพ พันธกิจแห่งการเป็นแสงสว่างของโลกช่างงดงามเสียนี่กระไร เป็นพันธกิจที่เราต้องทำ เราจึงต้องรักษาแสงสว่างที่เราได้รับจากพระเยซูเจ้าไว้ คริสตชนต้องเป็นบุคคลเปล่งประกาย เป็นผู้นำความสว่างไปให้ทุกคน เป็นแสงสว่างที่ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า เป็นของขวัญจากพระเยซูเจ้า เราสามารถถือแสงสว่างนี้ได้ ถ้าคริสตชนคนใดดับแสงสว่างนี้ ชีวิตของเขาก็หมดความหมาย เขาจะเป็นคริสตชนในนาม เขาไม่มีแสงสว่างภายในตน แสงสว่างของเขาก็ไร้ค่า ข้าพเจ้าอยากถามท่านว่าท่านอยากจะดำเนินชีวิตอย่างไร? พวกท่านอยากดำเนินชีวิตดังแสงสว่างที่เปิดอยู่หรือดับแล้ว? ปิดหรือเปิด? พวกท่านอยากดำเนินชีวิตย่างไร? อยากเป็นแสงสว่างที่เป็นประกาย พระเจ้าเองทรงมอบแสงว่างนี้แก่เราและเราส่งต่อให้คนอื่น แต่ต้องเป็นแสงสว่างที่จุดอยู่ และนี่คือกระแสเรียกคริสตชน *