logo
pope-banner

21 กันยายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 21 กันยายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

วันนี้ พระวาจาของพระเจ้าอยู่ในพระวรสารโดยนักบุญลูกาบทที่ ๑๕ ซึ่งประกอบด้วยอุปมาสามเรื่องเกี่ยวกับความเมตตา กล่าวคือ แกะที่หลงทาง เหรียญที่หาย และอุปมาที่ยาวกว่านั้นคือเรื่องพ่อกับลูกสองคน ลูกล้างผลาญและลูกที่ถือตนเองชอบธรรม อุปมาสามเรื่องนี้พูดถึงพระเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงยินดี ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจ พระเจ้าทรงยินดี อะไรคือความยินดีของพระเจ้า? ความยินดีของพระเจ้าคือการอภัย ความยินดีของพระเจ้าอยู่ในการให้อภัย เป็นความยินดีของคนเลี้ยงแกะที่ไปพบแกะตัวที่หลงทาง เป็นความยินดีของผู้หญิงคนนั้นที่พบเหรียญที่หายไป เป็นความยินดีของพ่อที่ต้อนรับการกลับมาบ้านของลูกที่หลงผิดไป ราวกับตายไปแล้วและกลับมามีชีวิตใหม่ กลับมาบ้าน นี่คือพระวรสารทั้งหมด นี่คือพระวรสารทั้งหมด นี่คือความเป็นคริสตชนทั้งหมด แต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึก แต่เป็นความเมตตาที่เป็นพลังแท้จริงที่สามารถช่วยคนให้รอดและช่วยโลกให้พ้นจาก “มะเร็ง” ของบาป ความชั่วร้าย จิตชั่ว ความรักเท่านั้นที่ถมความว่างเปล่าให้เต็มได้ เหวแห่งความเลวร้ายที่ความชั่วเปิดออกมาในแก่นแห่งประวัติศาสตร์ ความรักเท่านั้นที่สามารถทำได้ และนี่คือความยินดีของพระเจ้า

พระเยซูเจ้าคือความเมตตา ความรัก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รับเอากายเป็นมนุษย์ เราแต่ละคนเป็นแกะที่หลงทาง เป็นเหรียญที่หายไป เป็นลูกที่อยากเป็นอิสระในการติดตามพระเท็จเทียม ภาพลวงตาแห่งความสุข และได้สูญเสียทุกอย่างไป แต่พระเจ้าไม่ลืมเรา พระบิดาไม่เคยทอดทิ้งเรา พระองค์ทรงเป็นพ่อที่พากเพียรอดทน ทรงรอเราตลอดเวลา ทรงเคารพในอิสรภาพของเรา แต่ทรงสัตย์ซื่อต่อเราเสมอ เมื่อเรากลับมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงต้อนรับเราดังลูกๆให้เข้าบ้าน เพราะพระองค์ไม่ทรงหยุด แม้แต่วินาทีเดียว ที่จะรอคอยเราด้วยความรัก ในดวงพระทัยของพระองค์มีการฉลองเมื่อลูกแต่ละคนกลับมา เป็นการฉลองเพราะมีความยินดี พระเจ้าทรงมีความยินดีนี้เมื่อเราที่เป็นคนบาปกลับมาหาพระองค์และวอนขอการอภัยจากพระองค์

อะไรอาจจะเป็นอันตรายสำหรับเรา? อันตรายคือการเสแสร้งว่าเราเป็นคนชอบธรรมและเที่ยวตัดสินผู้อื่น เราตัดสินพระเจ้าด้วยเพราะเราคิดว่าพระองค์ควรลงโทษคนบาป ตัดสินประหารคนบาป แต่พระองค์กลับให้อภัยคนบาป การกระทำเช่นนี้จะทำให้เราอยู่นอกบ้านพระบิดา เหมือนพี่ชายคนโตในอุปมา แทนที่จะดีใจที่น้องกลับมา เขากลับโกรธพ่อที่ต้อนรับและจัดฉลองให้น้อง ถ้าไม่มีความเมตตาในใจเรา ไม่มีความยินดีของการให้อภัย เราก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามบัญญัติทุกข้อ เพราะมีแต่ความรักเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอด ไม่ใช่บทบัญญัติอย่างเดียว และนี่คือความรักของพระเจ้า ความยินดีของพระองค์ การให้อภัย พระองค์ทรงรอคอยเราตลอดเวลา บางคนอาจจะมีอะไรหนักอึ้งอยู่ในใจ “แต่ฉันได้ทำนี่ ทำนั่น...” ทว่า พระองค์ทรงรอคุณอยู่ พระองค์ทรงเป็นพ่อ พระองค์ทรงรอคอยเราอยู่ทุกเมื่อ

ถ้าเราดำเนินชีวิตตามกฎ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เราจะไม่มีวันหลุดโพ้นจากวังวนของความชั่วได้เลย ปีศาจฉลาดมาก และจะแหย่ให้เราคิดว่าเราเอาตัวรอดและช่วยให้โลกรอดได้ด้วยความยุติธรรมประสามนุษย์อย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้ว มีแต่ความยุติธรรมของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดได้ ความยุติธรรมของพระเจ้าได้รับการเผยให้เห็นในไม้กางเขน กางเขนคือการตัดสินของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนและโลกใบนี้ พระเจ้าทรงตัดสินเราอย่างไร? ด้วยการประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเรา นี่คือกิจการสูงส่งที่จะมีชัยเหนือจ้าวแห่งโลกนี้ครั้งหนึ่งและตลอดไป และกิจการสูงส่งแห่งความยุติธรรมนั้นเป็นกิจการสูงส่งแห่งความเมตตาด้วย พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ติดตามพระองค์ในทางสายนี้ “จงมีใจเมตตา ดังพระบิดาทรงเมตตา” ข้าพเจ้าอยากจะขออะไรพวกท่านสักอย่าง ให้เราหยุดเงียบ แล้วแต่ละคนคิดถึงใครคนหนึ่งที่เรายังมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจ ที่เราโกรธ ที่เราไม่ชอบ ให้เราคิดถึงเขาผู้นี้และในความเงียบนี้ให้เราภาวนาสำหรับเขาและมีใจเมตตาต่อเขา (หยุดในความเงียบ)

บัดนี้ ให้เราวอนขอคำเสนอวิงวอนของแม่พระ พระมารดาแห่งความเมตตากรุณา