logo
pope-banner

22 มกราคม 2557

เผยแพร่: วันที่ 22 มกราคม 2557
A- A A+

พี่น้องที่รัก

หลังจากฉลองพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราเข้าสู่เทศกาลธรรมดา ในอาทิตย์ที่สองนี้ พระวรสารเสนอเหตุการณ์ของการพบปะระหว่างพระเยซูเจ้าและยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องนี้คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งก่อนที่จะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เขาและพี่ชาย รวมทั้งซีมอนและอันดรูเคยเป็นศิษย์ของท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างมาก่อน พวกเขาเป็นชาวประมง เมื่อยอห์นผู้ทำพิธีล้างเห็นพระเยซูเจ้าก้าวออกมาจากฝูงชนและโดยได้รับการดลใจจากเบื้องบน ก็รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา เขาจึงพูดว่า “นี่คือลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก”

คำว่า “ยกบาป” แปลตรงคำว่า “ช่วยปลดปล่อย” “เอาทุกอย่างมาไว้กับตนเอง” พระเยซูเจ้าทรงมาในโลกนี้พร้อมกับพันธกิจชัดเจน นั่นนคือการปลอดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป โดยรับความผิดของมนุษยชาติมาไว้ในพระองค์เอง ด้วยวิธีใด? ด้วยการรัก ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะชนะความชั่วและบาป นอกจากด้วยความรักที่ขับเคลื่อนไปสู่การมอบชีวิตของพระองค์เพื่อทุกคน ในคำพยานของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง พระเยซูเจ้ามีลักษณะของผู้รับใช้พระเจ้า ผู้ “ทรงรับเอาความเศร้าของเราและแบกความทุกข์ของเราไว้” กระทั่งถึงความตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นลูกแกะปัสกา ทรงจุ่มพระองค์ลงในแม่น้ำแห่งบาปของเราและชำระเราให้พ้นมลทิน

ยอห์นผู้ทำพิธีล้างเห็นต่อหน้าต่อตาว่าพระองค์ทรงเข้าแถวเหมือนคนบาปอื่นๆเพื่อจะรับพิธีล้าง แม้พระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงส่งมาในโลกให้เป็นลูกแกะบูชา คำว่า “แกะ” มีปรากฏให้เห็นในพระธรรมใหม่หลายครั้งและหมายถึงพระเยซูเจ้า นี่คือภาพของแกะที่ทำให้เราต้องแปลกใจ แกะเป็นสัตว์ที่ไม่มีลักษณะของพลัง ไม่สามารถแบกนำหนักบนหลังได้มาก ทว่า ความชั่วมากมายได้รับการชะล้างเพราะสัตว์ที่อ่อนแอและเปราะบาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความนบนอบ ความว่านอนสอนง่ายและความรักที่ไม่สามารถป้องกันตนได้ กระทั่งมอบชีวิตเป็นบูชา แกะไม่เป็นฝ่ายกดขี่ แต่อ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าว แต่สงบเสงี่ยม ไม่อวดเขี้ยวเล็บเมื่อถูกโจมตี แต่ยอมทนและยอมแพ้ นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเป็น พระองค์ทรงเป็นเยี่ยงแกะ

ทุกวันนี้ การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นแกะของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? หมายถึงการใส่ความไร้มลทินแทนความชั่วร้าย ความรักแทนการใช้กำลัง ความสุภาพแทนความหยิ่งจองหอง การรับใช้แทนอภิสิทธิ์ การเป็นศิษย์ขององค์พระชุมพาหมายความว่าเราต้องไม่ดำเนินชีวิตเหมือน “เมืองที่ถูกล้อม” แต่เหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เปิด พร้อมให้การต้อนรับ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุกคน หมายความว่าไม่มีท่าทีปิดตัวเอง แต่เสนอพระวรสารให้แก่ทุกคน เป็นพยานยืนยันด้วยชีวิตของเราว่าการติดตามพระเยซูเจ้าทำให้เราเป็นอิสระและมีความยินดียิ่งขึ้น *