logo
pope-banner

24 กรกฎาคม 2556

เผยแพร่: วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก พระวรสารของนักบุญลูกาบทที่สิบยังคงต่อเนื่องอาทิตย์นี้ วันนี้ พระวรสารพูดถึงมาร์ธาและมารีย์ ใครคือสตรีสองคนนี้? มาร์ธาและมารีย์เป็นน้องของลาซารัส พวกเขาเป็นญาติและศิษย์ผู้สัตย์ซื่อของพระเยซูเจ้า พวกเขาอาศัยอยู่ที่เบธานี นับุญลูกาพูดถึงพวกเขาดังนี้ มารีย์นั่งแทบพระบาทพระเยซูเจ้า “ฟังพระวาจาของพระองค์” ในขณะที่มาร์ธาง่วนอยู่กับการรับใช้หลายอย่าง ทั้งสองให้การต้อนรับพระเยซูเจ้าขณะที่ทรงเดินทางไปที่ต่างๆ มารีย์นั่งแทบพระบาทพระเยซูเจ้าและฟัง แต่มาร์ธาวุ่นอยู่กับการเตรียมหลายอย่างและยุ่งถึงขนาดต้องทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะไม่ปล่อยให้น้องสาวมาช่วยดิฉันรับใช้พระองค์บ้างหรือ? โปรดบอกน้องสาวให้มาช่วยดิฉันบ้าง?” พระเยซูเจ้าทรงตอบเชิงตำหนิเธออย่างนุ่มนวลว่า “มาร์ธา มาร์ธา ทำไมต้องกังวลและวุ่นวายกับการเตรียมอะไรมากมาย แค่อย่างเดียวก็พอแล้ว มารีย์ได้เลือกส่วนที่ดีกว่าและไม่มีใครจะแย่งชิงไปจากเธอได้”

พระเยซูเจ้าทรงอยากจะบอกอะไร? อะไรคืออย่างเดียวก็พอแล้ว? ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจท่าทีสองอย่างที่ดูจะขัดแย้งกัน การฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า การพิศเพ่ง และการรับใช้เพื่อนพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม อันที่จริง ท่าทีสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นสองแง่ที่สำคัญของการเป็นคริสตชน เป็นสองแง่ที่ไม่ควรจะแยกออกจากกัน แต่ต้องนำมาดำเนินชีวิตในเอกภาพและความกลมกลืน ทำไมพระเยซูเจ้าทรงตำหนิมาร์ธา เพราะเธอถือว่าสิ่งที่เธอทำเป็นเรื่องสำคัญ เธอจึงง่วนและกังวลอยู่กับสิ่งที่ “ทำ” สำหรับคริสตชนแล้ว งานรับใช้และงานกุศลต้องโยงแหล่งที่มาอันสำคัญของการกระทำ นั่นคือ การฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่งแทบพระบาทพระองค์ เหมือนมารีย์ ในท่าทีแห่งการเป็นศิษย์ นี่คือสาเหตุที่มารีย์ถูกมาร์ธาต่อว่า

ชีวิตคริสตชน การภาวนาและการกระทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างลึกซึ้ง การภาวนาที่ไม่นำเราไปสู่การกระทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพี่น้องที่ยากจน ป่วย และต้องการความช่วยเหลือ พี่น้องที่ลำบาก ถือว่าเป็นคำภาวนาที่ไร้ผลและไม่ครบถ้วน ในทำนองเดียวกัน เมื่อการรับใช้ในมุมมองของพระศาสนจักรสนใจแค่การกระทำ ให้น้ำหนักแก่สิ่งของ บทบาท โครงสร้าง และลืมว่าพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เราไม่หาเวลาเพื่อเสวนากับพระองค์ในการภาวนา เราจะเสี่ยงกับการรับใช้ตนเองและไม่ใช่รับใช้พระเจ้าผู้ประทับอยู่ในเพื่อนพี่น้องผู้ขัดสนของเรา นักบุญเบเนดิกสรุปรูปแบบชีวิตของนักบวชของท่านอยู่แค่สองคำ “ภาวนาและทำงาน” เฉพาะเมื่อมีการรำพึงพิศเพ่ง มีความสัมพันธ์ในมิตรภากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตและเป็นผู้นำความรัก ความเมตตา ความอ่อนโยน ของพระเจ้าไปแก่ผู้อื่นได้ การทำงานเพื่อเพื่อนพี่น้องผู้ขัดสน การทำงานกุศลในความเมตตา จะนำเราไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเราเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องขัดสน

ให้เราวอนขอแม่พระ ผู้ทรงฟังและรับใช้ สอนเราให้เราพึงพระวาจาของพระบุตรของพระแม่ในดวงใจของเรา เพื่อเราจะได้ภาวนาด้วยความสัตย์ซื่อ และให้ความสนใจแก่ความต้องการของพี่น้องเรา *