logo
pope-banner

25 กันยายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 26 กันยายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

ก่อนจะสรุปพิธีมิสซานี้ ข้าพเจ้าขอทักทายพี่น้องสังฆราชแห่งซาร์ดีเนียและขอบคุณด้วยจริงใจ ที่นี่ แทบพระบาทแม่พระ ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณท่านแต่ละคนและทุกคน... คริสตชน พระสงฆ์ นักบวช เจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำงานเพื่อตระเตรียมการเยี่ยมนี้ เหนืออื่นใด ข้าพเจ้าขอมอบถวายพวกท่านแด่แม่พระ พระมารดาแห่งโบนาเรีย ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้ากำลังคิดถึงสักการะสถานแม่พระทุกแห่งในซาดีเนีย แผ่นดินของพวกท่านผูกพันกับแม่พระ อีกทั้งการแสดงออกในความศรัทธาและวัฒนธรรมของพวกท่าน จงเป็นลูกที่แท้จริงของแม่พระและของพระศาสนจักร และจงแสดงออกมาในชีวิตของพวกท่าน ตามเยี่ยงอย่างของบรรดานักบุญ

เกี่ยวกับเรื่อง เมื่อวานนี้เราพูดว่าในแบร์กาโม ท่านโทมาโซ อาแชร์บิส แห่ง โอเลรา ซึ่งเป็นนักบวชกาปูชิน และมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ ๑๖ และ ๑๗ ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี ให้เราขอบคุณท่านสำหรับประจักษ์พยานแห่งความสุภาพและความรักของพระคริสตเจ้า

ให้เราสวดบท “ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระแม่มารีย์” ด้วยกัน *