logo
pope-banner

28 พฤศจิกายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

ก่อนจะสรุปพิธีมิสซา ข้าพเจ้าอยากจะทักทายผู้จาริกแสวงบุญ ครอบครัว กลุ่มวัด สมาคมและขบวนการต่างๆที่มาจากหลากหลายประเทศ ข้าพเจ้าขอทักทายการสัมมนาระดับชาติของกลุ่มพระเมตตา อีกทั้งหมู่คณะวัดจากยูเครนที่ทำการระลึกถึง ๘๐ ปีของ Holodomor หรือที่เรียกว่า “ความอดอยากหิวโหยที่รุนแรง” ที่ทหารโซเวียตทำให้ชีวิตผู้คนต้องสูญเสียไปเป็นล้าน

วันนี้ เราระลึกถึงบรรดาธรรมทูตซึ่งในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้ประกาศพระวรสารและหว่านเมล็ดแห่งความเชื่อในส่วนต่างๆของโลก หนึ่งในบรรดาธรรมทูตนี้คือบุญราศี Junipero Serra ผู้เป็นธรรมทูตชาวสเปนแห่งคณะฟรังซิสกันในโอกาสครบรอบสามร้อยปีแห่งการเกิดของท่าน

ข้าพเจ้าไม่อยากจบโดยไม่พูดถึงทุกคนที่ทำงานเพื่อปีแห่งความเชื่อผ่านพ้นไปด้วยดี พระสังฆราช Rino Fisichella ที่ให้แนวทางจาริกตลอดปีความเชื่อ ข้าพเจ้าขอบคุณด้วยจริงใจ ทั้งสำหรับพระสังฆราชและผู้ร่วมงานทุกคน ขอบคุณมาก

บัดนี้ ให้เราสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์ด้วยกัน เพื่อวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่เป็นพิเศษสำหรับพี่น้องของเราที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อ ซึ่งมีจำนวนมากมาย *