logo
pope-banner

5 กันยายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 05 กันยายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

วันนี้ ข้าพเจ้าอยากร่วมเสียงร้องที่เกิดจากความวิตกกังวลที่มาจากส่วนต่างๆของโลก จากทุกชนชาติ จากหัวใจของมนุษย์แต่ละคน จากครอบครัวแห่งมนุษยชาติ เป็นเสียงเรียกร้องสันติภาพ เป็นเสียงร้องประกาศด้วยพลังว่าเราต้องการโลกที่มีสันติภาพ เราต้องการเป็นคนแห่งสันติภาพ เราต้องการสังคมที่แตกแยกเพราะความขัดแย้งได้มีสันติภาพกลับมา เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว สันติภาพเป็นของขวัญล้ำค่าซึ่งต้องส่งเสริมและปกป้อง

มีความขัดแย้งหลายอย่างในโลกนี้ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าทนทุกข์และกังวล แต่ในวันเหล่านี้ หัวใจของข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศซีเรียและชะตากรรมที่น่าหวาดกลัวที่กำลังก่อหวอดขึ้นมา

ข้าพเจ้าขอร้องให้มีสันติภาพ เป็นการขอร้องที่เกิดจากส่วนลึกของข้าพเจ้า มีความทุกข์ทรมานมากมาย มีความเจ็บปวดที่เกิดจากอาวุธในประเทศนี้ โดยเฉพาะสำหรับพลเรือนและคนปราศจากอาวุธ ข้าพเจ้าคิดถึงเด็กหลายคนที่มองไม่เห็นแสงแห่งอนาคตอีกต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าขอประณามการใช้อาวุธเคมี ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านว่าภาพน่าสะพรึงกลัวที่เห็นในวันเหล่านี้กำลังแผดเผาหัวใจของข้าพเจ้า มีการตัดสินของพระเจ้าและของประวัติศาสตร์สำหรับการกระทำที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้รอท่าอยู่ การใช้ความรุนแรงไม่มีวันนำสันติภาพมาให้ สงครามก่อให้เกิดสงคราม ความรุนแรงก่อให้เกิดความรุนแรง

ข้าพเจ้าขอรองแต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันได้โปรดฟังเสียงของมโนธรรมในตัวพวกเขา อย่าหมกมุ่นเฉพาะผลประโยชน์แห่งตน แต่มองเห็นกันเป็นพี่เป็นน้อง และหาทางพบปะเจรจา เพื่อจะได้จบความขัดแย้งเสียที ข้าพเจ้าขอร้องให้หมู่คณะนานาชาติได้ออกแรงพยายามส่งเสริมข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อได้มาซึ่งสันติภาพในประเทศดังกล่าวโดยไม่รอช้า สันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสวนาและการเจรจา เพื่อความดีของประชาชนชาวซีเรียทุกคน

ขอให้ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อจัดให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้งที่น่ากลัวนี้ โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องหนีและอพยพเข้าไปหลบภัยอยู่ในประเทศต่างๆ ขอให้ผู้ทำงานด้านมนุษยธรรมช่วยทำให้ความทุกข์ทรมานของประชาชนเหล่านี้เบาบางลง ด้วยการจัดให้มีความช่วยเหลือทุกรูปแบบ

เราต้องทำอะไรเพื่อจะมีสันติภาพในโลก? พระสันตะปาปายอห์นตรัสว่า สันติภาพอยู่ในแต่ละคนที่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาในสังคมมนุษย์ภายใต้การชี้นำของความยุติธรรมและความรัก

ผู้มีน้ำใจดีมีหน้าที่แสวงหาสันติภาพ ข้าพเจ้าขอร้องให้พระศาสนจักรคาทอลิกทั้งครบและพี่น้องคริสตชนนิกายต่างๆ อีกทั้งศาสนิกชนทุกศาสนาให้คำนึงว่า สันติภาพเป็นความดีซึ่งอยู่เหนือพรมแดนทุกแห่ง เพราะสันติภาพเป็นของมนุษยชาติ

ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำครั้งอีกว่า ความกลมเกลียวระหว่างประชาชนไม่ได้เกิดจากวัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้าและวัฒนธรรมแห่งความขัดแย้ง แต่เกิดจากวัฒนธรรมแห่งการพบปะและวัฒนธรรมแห่งการเสวนา นี่คือเส้นทางเดียวสู่สันติภาพ

ขอให้คำร้องขอสันติภาพนี้สัมผัสหัวใจของทุกคน เพื่อให้ทุกคนวางอาวุธและยอมให้ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสันติภาพเป็นตัวชี้นำ

เพื่อการนี้ พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจประกาศให้วันที่ ๗ กันยายน ซึ่งเป็นวันก่อนวันสมโภชการบังเกิดของแม่พระ พระราชินีแห่งสันติภาพ เป็นวันอดอาหารและภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศซีเรีย ในตะวันออกกลาง และในโลก และข้าพเจ้าขอเชิญชวนแต่ละคน ทั้งคริสต์ศาสนิกชนและศาสนิกชนทุกศาสนา อีกทั้งผู้มีน้ำใจดีให้ร่วมมีส่วนในการริเริ่มนี้ตามที่จะสามารถทำได้

ในวันที่ ๗ กันยายน ในลานพระวิหารนักบุญเปโตร เริ่มจากเวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. จะมีการสวดภาวนาและใช้โทษบาป เพื่อวอนขอของขวัญแห่งสันติภาพจากพระเจ้าเพื่อประเทศซีเรียและเพื่อสถานการณ์ขัดแย้งทุกแห่งในโลก มนุษยชาติต้องการจะเห็นท่าทีแห่งสันติภาพและได้ยินคำพูดแห่งความวังและสันติภาพ ข้าพเจ้าขอให้วัดแต่ละแห่ง นอกจากอดอาหารแล้ว ให้มารวมกันภาวนาเพื่อจุดประสงค์นี้

ให้เราวอนขอแม่พระให้เราตอบความรุนแรง ความขัดแย้งและสงคราม ด้วยพลังแห่งการเสวนา การคืนดีและความรัก แม่พระทรงเป็นพระมารดาของเรา ขอพระแม่ช่วยเราให้พบสันติภาพ ข้าแต่พระแม่ โปรดช่วยลูกให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปและอุทิศตนในแต่ละวันเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการพบปะและสันติภาพในทุกสถานการณ์ ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระราชินีแห่งสันติภาพ โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเทอญ *