logo
pope-banner

8 สิงหาคม 2556

เผยแพร่: วันที่ 08 สิงหาคม 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

อาทิตย์ที่แล้วข้าพเจ้าอยู่ที่รีโอเดจาเนอีโร ถวายมิสซาและปิดวันเยาวชนสากล ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรโมทนาคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันสำหรับพระพรยิ่งใหญ่ในเหตุการณ์นี้ ทั้งสำหรับบราซิล ลาตินอเมริกาและโลก ถือว่าเป็นอีกขั้นใหม่ของการจาริกแสวงบุญของเยาวชนจากทั่วทุกทวีป พร้อมกับกางเขนของพระคริสตเจ้า เราต้องไม่ลืมว่าวันเยาวชนโลกไม่เป็นแค่ “ดอกไม้ไฟ” แค่ความกระตือรือร้นประเดี๋ยวประด๋าว หากแต่เป็นขั้นตอนยาวนานแห่งการจาริก เริ่มจากปี ๑๙๘๕ โดยการริเริ่มของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง พระองค์ทรงมอบกางเขนแก่เยาวชนและบอกพวกเขาว่า จงไปและข้าพเจ้าจะไปกับท่านด้วย และก็ได้เป็นเช่นนั้น การจาริกของเยาวชนต่อเนื่องมาในสมัยพระสันตะปาปาเบเนดิก และขอบคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าเองก็มีโอกาสมาร่วมงานนี้ที่บราซิล ให้เราจำไว้เสมอว่า เยาวชนไม่ได้ติดตามพระสันตะปาปา แต่ติดตามพระเยซูเจ้า พร้อมกับแบกกางเขนของพระองค์ พระสันตะปาปาทรงนำพวกเขาและติดตามพวกเขาในเส้นทางแห่งความเชื่อและความหวัง ดังนั้น ข้าพเจ้าขอขอบใจเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงาน หลายคนต้องเสียสละเพื่อมาร่วมงาน และข้าพเจ้าขอโมทนาคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการประชุมพบปะกับบรรดานายชุมพาบาลและประชาชนแห่งประเทศยิ่งใหญ่นี้ กล่าวคือ ประเทศบราซิล อีกทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและอาสาสมัคร ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบแทนทุกคนที่ได้ทำงานเพื่อการฉลองความเชื่ออันยิ่งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าอยากจะแสดงความกตัญญู ขอบคุณชาวบราซิลทุกคน ชาวบราซิลนั้นยิ่งใหญ่ มีหัวใจกว้าง ข้าพเจ้าจะไม่ลืมการต้อนรับที่อบอุ่นของพวกเขา ตลอดจนการทักทาย สีหน้าเปี่ยมด้วยความยินดี ชาวบราซิลเป็นคนใจกว้าง ข้าพเจ้าจึงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรพวกเขาอย่างอุดมสมบูรณ์

ข้าพเจ้าขอให้พวกท่านภาวนากับข้าพเจ้าเพื่อให้เยาวชนที่ได้ร่วมงานวันเยาวชนโลกสามารถเปลี่ยนประสบการณ์นี้เป็นการตัดสินสำคัญในชีวิต ตอบการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัว อีกทั้งเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมในแต่ละวัน วันนี้คำพูดท้าทายของโกเฮเล็ธสะท้อนในพิธีกรรม “ความฟุ้งเฟ้อแห่งความฟุ้งเฟ้อ...ทุกอย่างเป็นความฟุ้งเฟ้อ” เยาวชนมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการขาดความหมายและคุณค่ารอบด้านพวกเขา น่าเสียดายที่พวกเขาต้องจ่ายราคาผลที่ตามมาด้วยตนเอง แต่เมื่อพบปะกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิตในครอบครัวยิ่งใหญ่แห่งพระศาสนจักรทำให้จิตใจพวกเขาเปี่ยมด้วยความยินดี เพราะทำให้เราเปี่ยมด้วยชีวิตแท้จริง ความดีอันลึกล้ำ ซึ่งไม่ผ่านพ้นไปและไม่มีวันเสียไป เราเห็นสิ่งนี้บนใบหน้าของเด็กๆที่รีโอ แต่ประสบการณ์นี้ต้องเผชิญหน้ากับความฟุ้งเฟ้อแห่งชีวิตประจำวัน เป็นดังยาพิษของความว่างเปล่าที่สอดแทรกเข้ามาในสังคมของเราที่เน้นผลประโยชน์และการมี ซึ่งหลอกลวงเยาวชนด้วยลัทธิบริโภคนิยม พระวรสารวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้ระวังความไร้เหตุไร้ผลบนพื้นฐานความสุขของการมี คนร่ำรวยบอกตัวเองว่า “วิญญาณเอ๋ย เจ้ามีทุกอย่าง...จงพักผ่อน กิน ดื่ม สนุกสนาน” แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าคนโง่ คืนนี้วิญญาณของเจ้าจะถูกเอาไปจากเจ้า แล้วสิ่งที่เจ้าสะสมไว้จะเป็นของใคร?” พี่น้องที่รัก ความมั่งคั่งแท้จริงคือความรักของพระเจ้าที่เราแบ่งปันกับพี่น้องของเรา เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าและทำให้เราแบ่งปันและช่วยเหลือกัน ใครที่มีประสบการณ์แห่งความรักนี้จะไม่กลัวความตายและมีสันติในดวงใจ ให้เรามอบความตั้งใจที่จะรับความรักของพระเจ้าและแบ่งปันความรักนี้ให้พี่น้องของเราไว้ในคำเสนอวิงวอนของแม่พระ *