logo
article-banner

ธุรกิจการเมือง

ในการบริหารบ้านเมืองในระบบประชาธิปไตย ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารแทนตน

ก้าวหน้าหรือถอยหลัง

ในกระบวนการแห่งวิวัฒนาการ สิ่งที่เคยมีเคยเป็นค่อยๆหายไปสิ้นสูญไป

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้อะไรที่ไม่เคยมีเคยปรากฏก็มีให้เห็น นอกจากจะมีการค้นหาค้นคว้าค้นพบ

น้ำที่ไม่ใช่น้ำ

แล้วก็ต้องมานั่งลุ้นใจจดใจจ่อ เมื่อพายุลูกแล้วลูกเล่ากระหน่ำมา

แค่ปลายนิ้ว

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าการสื่อสารทุกวันนี้ทำได้ถึงขนาดนี้

แก่นแห่งจิตสำนึก

ช่วงนี้การเมืองดูจะสับสน โดยบทบาทหน้าที่แล้วการเมืองอีกทั้งนักการเมือง มีผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นหลัก

พลังเปลี่ยนโลก

บรรยากาศโลกเริ่มคลายเครียดได้ระดับหนึ่ง ผู้คนพากันหายใจโล่งอกแม้ไม่เต็มปอด

มีแต่เสียกับเสีย

โลกต้องผวาอีกครั้ง เมื่อความรุนแรงความขัดแย้งกลายเป็นการฆ่าไม่เลือกหน้า

ไม้หลักปักเลน

ข่าวสารบ้านเราเน้นให้ข่าว บรรยายรายละเอียดทั้งเหตุการณ์วันเวลาสถานที่บุคคล

เป็นทวีคูณ

ในสังคมที่ไร้จุดอ้างอิงที่เป็นหลักเป็นฐาน คนในสังคมจะสับสน