logo
article-banner

หยั่งให้ถึงแก่น

“ไทยนี้รักสงบ...” ร้องเพลงชาติกันมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ จนไม่ได้ใส่ใจความหมายของเนื้อเพลง

พระเดินดิน

“ข้าพเจ้ากลับมาแล้ว เปี่ยมด้วยความยินดี มากกว่าเหนื่อย”

พึ่งพากัน

รายการวิทยุมีมากจนเลือกไม่ถูก ทั้งที่มีรายการโทรทัศน์ทั้งในและนอกหลายหลาก

ยังไม่ถึงแก่น

ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน หากชีวิตในแต่ละวันไม่มี “ความเชื่อ” จะอยู่ได้อย่างไร

แก้ปัญหาด้วยปัญหา

คงต้องยืนไว้อาลัยจริยธรรมสังคมไทยอีกรอบ เมื่อทางจ้าวกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยัน

ที่มาแห่งวิกฤติ

คำว่า “การเมือง” มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕

แก่นแห่งปัญหา

สถานการณ์บ้านเมืองเราดูจะยุ่งเหยิงขึ้นทุกวัน ผลพวงจากความขัดแย้งในหลากหลายระดับ

ภัยที่มองข้าม

เปิดปีการศึกษายังไม่ทันไร ก็มีเรื่องราวไม่ดีงามเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาแล้ว

ยิ่งให้ยิ่งได้

คุณให้อะไร คุณก็ได้รับสิ่งนั้น หากคำนึงว่าชีวิตคนเราประกอบด้วยให้และรับ...

เครียดลึก

จะว่าเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ก็ถูกต้องเมื่อการติดต่อกันทั้งไกลทั้งใกล้รวดเร็วทันใจ