วันที่ 15 สิงหาคม 2015 วันสำคัญสำหรับครอบครัวซาเลเซียน
เป็นวันครบรอบสองร้อยปีแห่งการเกิดของคุณพ่อบอสโก
ครอบครัวซาเลเซียนตั้งเป้าหมายของการเตรียมการฉลองครบรอบนี้
คือการรู้จักคุณพ่อบอสโกมากขึ้น
เพื่อการนี้จึงมีการเตรียมฉลองในสามขั้นตอน
ปี 2011-2012 เข้าถึงประวัติศาสตร์ของชีวิตและกิจการของคุณพ่อบอสโก
ปี 2012-2013 เข้าถึงระบบป้องกันซึ่งคุณพ่อบอสโกใช้ในการอบรมเยาวชน
ปี 2013-2014 เข้าถึงชีวิตจิตของคุณพ่อบอสโก
ปี 2015 ฉลองครบรอบสองร้อยปีแห่งการเกิดของคุณพ่อบอสโก