AGC 386  พระวาจาของพระเจ้าและชีวิตซาเลเซียนวันนี้

 สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า : 1.เพ่งพิจารณาดูพระคริสตเจ้า : 2.ฟังพระวาจาของพระเจ้าแบบซาเลเซียน :
  3."ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศ... :   4."ดังเช่นพระแม่มารีอา...

 

โรม, 13 มิถุนายน 2004      
สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า    


 
 

พีน้องสมาชิกที่รัก
          พ่อเขียนถึงท่านในวันสมโภชพระกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Domini) อันเป็น “ที่ระลึก” ของพระเจ้า และธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระองค์ที่ถวายบนไม้กางเขน อีกทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความรักไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา สมโภชนี้จึงเป็นการชี้บอกว่า พระศาสนจักรซึ่งเป็นหมู่คณะผู้มีความเชื่อถือกำเนิดจากศีลมหาสนิท เราต่างทึ่งในจินตนาการของพระเยซูเจ้าที่ทรงรับเอา “กาย” เพื่อเราและทำให้เราร่วมเป็นหนึ่งกับชีวิตพระของพระองค์
          แม้บทอ่านของพิธีกรรมสมโภช ปี C จะเชิญเราให้รำพึงพระวรสารของลูกาที่พูดถึงการทวีขนมปัง เราคงไม่อาจจะมองข้ามพระวรสารของนักบุญยอห์น ที่พูดถึงศีลมหาสนิทอย่างลึกซึ้งได้ เพราะทำให้เราเข้าใจว่า พระวาจาทรงรับเอากายอย่างแท้จริงและผู้ฟังได้รับการเชื้อเชิญให้ร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ วันนี้ดังเช่นเมื่อวานนี้
          พ่อขออวยพรให้การฉลองศีลมหาสนิทที่ระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงดูเราด้วยปังแห่งพระวาจาและพระกาย ได้กลับเป็นต้นธารแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นพี่น้องกันในหมู่คณะของเรา และความกระตือรือร้นในการช่วยเยาวชนให้รอด เช่นนี้เราก็สามารถให้ชีวิตของเราเพื่อทำให้พวกเขามีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น
          นี่คือเคล็ดลับแห่งพลังและความศักดิ์สิทธิ์ของบุญราศีใหม่ของเรา...คุณพ่อ Augusto Czartoryski,
ซิสเตอร์ Eusebia Palomino และ ฆราวาสผู้ร่วมงานซาเลเซียน Alessandrina da Costa โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านสุดท้ายที่ดำเนินชีวิตตลอดเวลาสิบสามปีโดยไม่ทานอาหารอื่น นอกจากศีลมหาสนิท นอกนั้น ศีลมหาสนิทยังเป็นที่มาของความเข้มแข็งฝ่ายจิตของนักบุญเยาวชนของเรา กล่าวคือ ดอมินิก ซาวีโอ และ เลารา
วีกุญญา ซึ่งหล่อเลี้ยงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วยพระวาจาและพระกายของพระเยซูเจ้า กระทั่งบรรลุถึงการอุทิศตนและมอบชีวิตเพื่อผู้อื่นนี่คือเส้นทางที่เราด้วยต้องเดินเพื่อกลับกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง
       ทุกวันนี้ การเป็นศิษย์และร่วมส่วนในชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆ ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอด ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่ต่างก็เล่าเหตุการณ์เดียวกัน กล่าวคือ พระเยซูเจ้าใช้วิธีง่ายๆ - ง่ายจนเกินไป (มก 1:16-20; ยน 2:1-11) - ในการเรียกบางคนให้ติดตามพระองค์ แต่ก็ไม่ทรงสามารถทำให้พวกเขาซื่อสัตย์อยู่กับพระองค์ได้นาน (มก 14:50; ยน 18:27)

 


         

 


          พระวรสารเล่มที่สี่ทิ้งความทรงจำอันหนึ่งไว้ให้แก่เรา เป็นทั้งที่ระลึกและเรื่องราวน่าทึ่งของความยากลำบากของศิษย์ของพระเยซูเจ้าในการอยู่กับพระองค์ หลังจากทวีขนมปังอย่างน่าพิศวงบนภูเขาต่อหน้าต่อตาคนนับพัน (ยน 6:3-14) และการพบปะอย่างกะทันหันในทะเลสาบที่กำลังปั่นป่วนด้วยคลื่นลมในความมืดมิด (ยน 6:16-21) พระเยซูเจ้าก็ทรงประกาศในศาลาธรรมแห่งคาเปอร์นาอุมว่าจะมอบกายของพระองค์เพื่อดับความหิวของประชาชนและศิษย์ที่งงงันของพระองค์ดังปังแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์ (ยน 6:35-41) พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้พวกเขาเชื่อในพระวาจาและกินเนื้อของพระองค์ ผู้นิพนธ์พระวรสารชี้แจงว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ศิษย์จำนวนมากเห็นว่า คำสอนของพระองค์แรงเกินไป และรู้สึกเป็นที่สะดุดจนต้อง “ถอยและไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป” (ยน 6:66;6:60)
          สาวกทั้งสิบสองคน เมื่อถูกถามจากพระเยซูเจ้า ต่างก็ยืนยันเช่นเดียวกับเปโตรว่าจะอยู่กับพระองค์ต่อไป ไม่ใช่เพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัส แต่เพราะเห็นว่าไม่มีใครที่สอนด้วยอำนาจเหมือนพระองค์ ไม่ใช่เพราะว่าคำพูดของพระองค์จะถูกเปลี่ยนแปลงให้อ่อนลง แต่เพราะเป็นพระวาจาทรงชีวิตนิรันดร (ยน 6:68) วันนี้เช่นเมื่อวานนี้ ศิษย์ที่แท้จริงจะอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้า ถึงแม้ว่าพระวาจาของพระองค์จะเรียกร้องมาก แต่ก็ไม่มีใครอื่นที่พวกเขาเชื่อได้สนิทใจเหมือนพระองค์ และพระวาจาของพระองค์ก็ให้ความหวังแก่การคาดหมายและให้หลักประกันแก่พวกเขาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
          สมาชิกที่รัก พ่ออยากให้เราทุกคนฟังพระเยซูเจ้า เหมือนศิษย์ทั้งสิบสองและทำอย่างที่พวกเขาทำ คือ หล่อเลี้ยงชีวิตเยาวชนด้วยปังและด้วยพระเจ้า พ่อมีความประสงค์ยิ่งใหญ่ให้เราฟังพระองค์ แม้กระทั่งเมื่อพระองค์ทรงมาหาเราขณะที่เราต้องอยู่ในความมืดและรายล้อมด้วยความชั่วต่างๆ เหมือนผู้ฟังที่สับสนและลำบากใจในสมัยของพระองค์ พ่อใฝ่ฝันที่จะเห็นเราทุกคนอุทิศเวลาสักเล็กน้อยเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าและฟังพระวาจาของพระองค์ “สิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น” (ลก 10:42) เพื่อว่าในที่สุดแล้วเราจะได้เข้าใจว่าไม่มีใครนอกเหนือไปจากพระองค์ที่มีพระวาจาสามารถให้ความหวังแก่เราได้และทำให้เรามีชีวิตวันนี้และเสมอไป ดังนั้น พ่อจึงขอเชื้อเชิญท่านให้เริ่มต้นจากพระเยซูเจ้า พระวาจาของพระเจ้า •

 

 

 

 

 

 
     <<อ่านต่อด้านขวา>>  <<menu>>  
webmaster : bansanti@csloxinfo.com
ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน
210 ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 027317100-11,12