home   [ กลับไป บทที่ 31] [ กลับหน้ารวม ]


32
พระบุตรแห่งมนุษย์เสด็จไปยังพระบิดา

 

 

       ผู้นิพนธ์พระวรสารมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าจะทรงอยู่กับพวกเขาไปจวบจนอาวสานโลก จึงไม่ได้คำนึงถึงการที่พระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าเพื่อประทับอยู่กับพระองค์

       มัทธิวไม่พูดถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าและสรุปพระวรสารที่เขียนด้วยพันธกิจของบรรดาสาวกที่มีต่อชนทุกชาติ

       แม้แต่ยอห์นเองก็ไม่กล่าวถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ท่านสรุปพระวรสารด้วยการพูดถึงการปรากฏองค์ของพระผู้ทรงกลับคืนชีพ

       ในขณะที่ลูกาพูดถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าอย่างละเอียด ถึงสองครั้ง ครั้งหนึ่งในตอนท้ายของพระวรสารและอีกครั้งหนึ่งในตอนต้นของหนังสือเล่าเรื่องราวของอัครธรรมทูตที่อยู่กับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

       ลูกาเล่าเหตุการณ์ของการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าอย่างซื่อๆ ไม่มีการเน้นไปในรูปแบบเรื่องราวละคร        มีแต่เขียนว่าพระเยซูเจ้าทรงถูกนำสู่สวรรค์และมีเมฆก้อนหนึ่งมาบดบังสายตาของพวกเขา

       เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ซึ่งเกิดจากสตรีเข้าสู่สิริมงคลและชีวิตที่ยากจะบรรยายได้ของพระเจ้า ประทับนั่งเบื้องพระหัตถ์ขวา เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล        องค์พระผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นและผู้ตาย ทรงนำการคืนดีมาให้ทุกคนทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน

       ในที่สุด พระองค์ทรงเป็นอิสระ อิสรภาพจากขีดจำกัดทางวัตถุสิ่งของถือเป็นแง่หนึ่งแห่งชีวิตเป็นสุขอย่างแท้จริงในพระเจ้า

       ศิษย์ของพระเยซูเจ้ายังไม่เข้าใจความหมายอันแท้จริงแห่งการกลับคืนชีพ การเสด็จสู่สวรรค์และชีวิตใหม่ของพระคริสตเจ้าในพระบิดา

       อันที่จริง จากสิ่งที่พวกเขาเล่า มีการพูดถึงพระคูหาว่างเปล่า แต่พวกเขาบางคนยังมีความสงสัยว่าพระเยซูเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่หรือไม่ แม้จะมีการปรากฏองค์และข้อพิสูจน์หลายอย่าง

       พระจิตเจ้าจะทรงลบล้างความสงสัยของพวกเขาเมื่อจะเสด็จมาเหนือพวกเขาและทรงบันดาลให้พวกเขามีชีวิตใหม่ในความเชื่อแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

       นอกนั้น ลูกายังระบุถึงสถานที่ที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ นั่นคือบนเขามะกอกซึ่งอยู่ด้านหลังของกรุงเยรูซาเล็ม ณ ที่ซึ่งพวกเขาจะกลับมาหลังจากอยู่ที่แคว้นคาลิลีเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน

       ที่เยรูซาเล็ม ศิษย์และสาวกอยู่กับพระนางมารีย์ พระมารดาของพระคริสตเจ้าและจะได้รับศีลล้างจากพระจิตเจ้า

       ในวันนั้น จิตใจของพวกเขาจะได้รับการชะล้างจากความนึกคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับการกอบกู้อาณาจักรอิสราเอลคืนจากชาติศัตรู

       ในพวกเขาแต่ละคนจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า นั่นคือ การเป็นประจักษ์พยานแห่งองค์พระคริสต์ เริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ไปยังแคว้นซามาเรีย แล้วนั้นไปทั่วโลก พร้อมกับเก็บรักษาพระวรสารและประกาศพระวรสาร  อีกทั้งช่วยมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตฉันเพื่อน โดยมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ภายในตน เพื่อจะได้สอนทุกคนในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้พวกเขา

       ดังนั้น พวกเขาจะออกจากกรุงเยรูซาเล็มและไปทุกทิศทุกทางเพื่อทำให้โลกได้รับข่าวดีแห่งพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรัก  บัดนี้เราจะอ่านสิ่งที่พวกเขาทำ

 

 

 


-TOP-