หน้าหลัก 

 

salesian clipvdo

ภาพยนต์ ประวัติคุณพ่อบอสโก

[ดูคลิป]

คำขวัญ 2010

[ดูคลิป]
 

 

รายการต่างๆ

พระเจ้าสถิตกับเรา
นานาสาระ: คุรพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์สื่อมวลชนคาทอลิกซาเลเซียน
ออกอากาศ: วันที่ 2 มกราคม 2554/2011

หนี้แผ่นดิน
คุณพ่อบอสโกท่ามกลางเรารายการ "หนี้แผ่นดิน"


การอบรมและการบรรยาย
“ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก ในบริบทไทยปัจจุบัน”
..............................
มีรายละเอียด PowerPoint ที่ใช้ประกอบการสัมนา และ clip บรรยากาศการสัมนา
งานวันเสือช่วยโลก
..............................
วีดีโอ การเสวนา "ปีเสือปีนี้ จะทำอย่างไร? ให้โลกสงบสุขสันติ" 20 สิงหาคม 53

โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา
การดูแลและเข้าใจเด็กๆ ในยุคปัจจุบัน

สภาการศึกษาคาทอลิก
มุมมองพระศาสนจักรในวิกฤติศีลธรรม

บ้านเจ้าคณะซาเลเซียน
อธิบายผ้าตราสังข์
 


คลีนิกแสงธรรม
 

 

คุยไปคิดไป

คิดตามพระวาจา
   


คลิป VDO น่าสนใจ
 

 


-TOP-