ถ้อยแถลง

          เราเชื่อถึงพระจิตเจ้า พระบุคคลองค์ที่สามแห่งพระตรีเอกภาพ และเรายืนยันความเชื่อนี้โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ วันฉลอง และวันสมโภช
          แต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระจิตนั้นมีน้อยมาก
          เรามักจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญแก่พระพรของพระจิต แต่เราแทบไม่ได้ให้ความสนใจและความสำคัญแก่องค์พระจิตผู้ประทานพระพรเหล่านั้น
          สาเหตุอย่างหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากการที่ในพระคัมภีร์มีกล่าวถึงพระจิตไม่มากนัก ส่วนใหญ่และจะมีการพู้ถึงพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูเจ้า
          นอกนั้น เมื่อมีการกล่าวถึงพระจิตก็มักจะกล่าวในสักษณะที่ค่อนข้างจะยากแก่การเข้าใจ
          Pino Pellegriono ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ พยายามจะเสนอพระจิตในสักษณะที่เป็นรูปธรรมและง่ายแก่การเข้าใจ อีกทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าทึ่ง
          ทางศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีการพูดถึงพระจิตในแนวใหม่ จึงได้ทำการแปลและเรียบเรียงเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน
          หวังว่า อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านจะเกิดความรู้สึกว่าพระจิตประทับอยู่ใกล้ชิดเรามากกว่าที่เราคิด และพระองค์กำลังทรงทำกิจการยิ่งใหญ่ชีวิตของเราแต่ละคน
          ขอพระจิตอวยพระพรทุกท่านด้วยพระพรของพระองค์

บ. สันติสุข
สมโภชพระจิตเจ้า 2005


บทนำ

        พระจิตเป็นพระบุคคลที่สามแห่งพระตรีเอกภาพถึงแม้บทบาทของพระองค์จะสำคัญ อย่างยิ่ง แต่ก็มีการพูดถึงพระองค์น้อยมาก
          เราทำให้บทบาทของพระจิตเงียบเชียบ หรือไม่ก็จัดบทบาทของพระองค์ในอันดับท้าย ๆ เราให้ความสำคัญแก่พระบิดาและพระบุตร แต่มักจะมองข้ามบทบาทของพระจิตไป
          พระจิตทรงยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพลัง ( เหมือนลมที่พัดกระหน่ำ ) ทรงเป็นอิสระ ( ไม่มีใครจำกัดพระองค์ได้ ) ทรงมีพระทัยกว้างขวาง ( พลังของพระองค์ไม่มีวันจบสิ้น ) และทรงเป็นพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่ ( ไม่มีใครสามารถเข้าใจพระองค์ได้หมด )
เราอาจจะพูดได้ว่าพระจิตทรงเป็นเหมือนยักษ์ล่องหนพลังของพระองค์ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ทรงเป็นผู้วางแผนและสร้างทุกสิ่ง ในยุคนี้เราต้องการพระองค์ ขอให้ระองค์ชำระ จัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง ส่องสว่างใจเรา และทำให้จิตใจเราเร่าร้อน           เราต้องการสายลมที่พัดในวันที่พระจิตเสด็จลงมาเหนือสาวกและทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา กระทั่งคนที่เห็นพวกเขาออกมาจากที่หลบซ่อนและประกาศข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่างก็คิดว่าพวกเขาเมาเหล้า “ พวกนี้ดื่มเหล้ามากเกินไป ” ( กจ 2, 13)
          หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นกระบอกเสียงของพระจิต เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตวิญญาณเรา นักเขียนชาวอังกฤษ Gilbert Chesterton เคยบอกว่า “ จงหาวิญญาณใหม่เถอะ เพราะวิญญาณที่พวกท่านมีอยู่ขณะนี้จะใช้กับสุนัขไม่ได้เลย จงหาวิญญาณใหม่ …”
          พระจิตสามารถจัดหาวิญญาณใหม่ให้เราได้ วิญญาณที่กระฉับกระเฉง อิสระ ฉลาด สร้างสรรค์ เป็นประกาย เร่าร้อน และกลมกลืน
          หนังสือเล่มนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าเราพูดถึงพระจิตได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ต้องพูดวกเวียนอยู่แค่คำเดิม ๆ
          สิ่งที่เรียกร้องจากผู้อ่านคือเปิดใจให้กว้างเพื่อพร้อมจะรับลมจากพระจิตเจ้าอย่าปล่อยให้ลมของพระองค์พัดผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ วิญญาณของเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าและสูงส่งขึ้น

Pino Pellegrino

 พระจิตผู้ที่เราเข้าถึง
 ลมและพระจิตเจ้า
 ไฟและพระจิตเจ้า
 นกพิราบและพระจิตเจ้า
 พระพรทั้งเจ็ดแห่งพระจิตเจ้า
 เดินในเส้นทางจิต
 เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า

[download] -doc-file

หน้าหลัก                           
webmaster : bansanti@csloxinfo.com
ศูนย์วรรณกรราซาเลเซียน
210 ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 027317100-11,12