โดย เปโตร โบรการ์โด          
บ.สันติสุข แปลและเรียบเรียง          


 

HOME   PRINT              


-TOP-

ภาค2
มิติที่เป็นแก่นสาร


บทที่ 1 “ขอแต่วิญญาณ”

บทที่ 2 “ภารกิจมหาศาล ”
บทที่ 3 ชีวิตแห่งการภาวนา
บทที่ 4 ชีวิตแห่งการมัธยัสถ์ตน และการพลีกรรม
บทที่ 5 ทำงานสองคน
บทที่ 6 “ด้วยความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก”
บทที่ 7 กิจการเป็นการพบปะกับพระเจ้า