ปีครอบครัวสากล ย่างเข้าเดือนที่เจ็ดแล้ว
       มีการพูด การเน้น การแสดงออก เพื่อยืนหยัดถึงความสำคัญของครอบครัว
       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพของสังคมทุกวันนี้
        ที่กำลังมองข้ามความสำคัญของครอบครัว
หรือลืมไปแล้วว่าครอบครัวคืออะไร


       ครอบครัว  คือ  มนุษย์ชาติที่ร่วมสายโลหิตเดียวกัน
       เลือดที่ไหลเวียน สร้างชีวิตในร่างกายฉันใด เลือดแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้อง ต้องไหลเวียนในสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ให้ชีวิต ให้พลัง ให้ความรัก ให้ความสามัคคี ให้ความเป็นหนึ่งเดียวฉันนั้น
       พูดกันติดปากว่า  เลือดเข้มข้นกว่าน้ำ
       ทว่าในสังคมบริโภคนิยม ที่มีการเน้นการ มี มากกว่าการ  เป็น  ดูเหมือนว่าเลือดจะเริ่มเจือจางไปมาก
       แค่ผลประโยชน์ขัดกัน ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นพ่อแม่เป็นลูก ก็มีอันต้องสิ้นสุดไปด้วย
       พี่น้องมองกันเป็นศัตรูและคู่แข่ง พ่อแม่ลูกมองกันเป็นอริที่ต้องทำลายให้สิ้นซาก
       เม็ดเงินเริ่มจะเข้มข้นมากกว่าเม็ดเลือดเข้าไปทุกทีเพียงแค่มรดกก้อนหนึ่ง  ลูกฆ่าพ่อแม่  พี่น้องล้างตระกูล

       ครอบครัว  คือ  สุริยจักรวาล  ที่มีความรักเป็นดวงอาทิตย์
       ดวงอาทิตย์ให้ความสว่าง ให้ความอบอุ่น ให้พลัง และเป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างกลมกลืนฉันใด ความรักจะต้องให้ความสว่าง ให้ความอบอุ่น ให้พลัง และเป็นศูนย์กลางที่ไปเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวให้มีศักยภาพและเวลาเดียวกันก็เต็มด้วยความกลมกลืนฉันนั้น
       ทว่าในสังคมที่เน้นอิสรภาพในกามรส การแต่งงานมักเน้นความพึงพอใจมากกว่าความรัก ชีวิตที่อยู่ด้วยกันเน้นสิทธิกอบโกยความพอใจจากกันและกัน มากกว่าการให้การรับที่บ่อยครั้งเรียกร้องความเสียสละและอดกลั้น แต่ก็ส่งผลแห่งความสุขที่หลุดเลยไปจากความสัมผัสเพียงเรือนกาย
       ทุกวันนี้ การอยู่ร่วมชีวิตกันจึงมองแค่เพื่อความเหมาะสมมากกว่าเพื่อความรัก เพื่อประโยชน์ มากกว่าเพื่อเสริมสร้างกันและกัน   
       ครอบครัวคือ โลกใบน้อย ที่มีความเข้าใจเป็นภาษากลาง
       แม้มนุษย์จะมากด้วยเผ่าพันธุ์ ภาษา ขนบธรรมเนียม แต่หากมีภาษาใดที่เป็นตัวกลางสื่อให้ ความแตกต่างก็หายไปฉันใด ความเข้าใจก็เป็นตัวกลางคอยทำให้ความแตกต่าง ที่เกิดขึ้นในบุคคลที่ร่วมครอบครัวหมดไปฉันนั้น
       ในยามผิดพลาด หากมีคำว่า “ฉันเข้าใจเธอ” ความแตกต่างระหว่างคนผิดกับคนถูกก็หายไป ความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่วก็หมดสิ้น
       และแม้นจะมีความแตกต่างในนิสัยใจคอ ในความคิดเห็น ในค่านิยม ในทัศนะ หากมีคำว่า “ฉันเข้าใจเธอ” ทั้งๆที่ความแตกต่างยังคงอยู่ แต่ก็เป็นความแตกต่างที่รวมกันมากกว่าจะเป็นความแตกต่างที่นำไปสู่การแตกแยก
       กี่ครั้งที่คนอื่นมีความเข้าใจคนในครอบครัวมากกว่าคนในครอบครัวเข้าใจกัน และนี่คือที่มาของ “มือที่สาม” ซึ่งมักจะเข้ามาสร้างความแตกแยกมากกว่าความกลมเกลียว
       บางครอบครัว สามีภรรยาทะเลาะกัน แทนที่จะมานั่งพูดนั่งคุยหาทางแก้ไข สามีก็จะไประบายกับเพื่อน ภรรยาไปเรียกร้องความเห็นใจจากคนซี้
       กว่าจะมารู้ตัวว่า การทำเช่นนั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจกันแล้ว ยังเป็นการเอาเรื่องในครอบครัวไปประจานอีกต่างหาก เรื่องราวในครอบครัวก็กลายเป็นอาหารปากอันโอชะของคนทั้งเมืองแล้วและไม่น้อยครั้ง ก็ลงเอยบ้านแตกสาแหรกขาด เกินกว่าเยียวยาได้

       ถ้าครอบครัวเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ครอบครัวก็จะเป็นอะไรอีกหลายอย่าง
       ครอบครัวเป็นสังคมเล็ก  ที่เป็นเงื่อนไขของสังคมใหญ่ครอบครัวเป็นวัดน้อย  ที่มีการภาวนาร่วมกันเช้าเย็น
       ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรน้อยๆ ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขและนี่คือ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ .

 

 -TOP-