ปี 2537 เป็นปีครอบครัวสากล ทั้งระดับโลกและระดับชาติ
องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจ และเริ่มงานกันในทุกระดับ
       ระดับอย่างผม คงทำได้ไม่มาก ก็แค่ทบทวนศัพท์อังกฤษบางคำกับท่านผู้อ่าน
       “ภาษาอังกฤษมันไปเกี่ยวอะไรกับปีครอบครัวสากล?”  ผู้อ่านคงจะรีบแย้ง   ผมก็คงจะชี้แจงได้ว่ามันเกี่ยว ไม่มากก็น้อย

       สภาพความเป็นอยู่และค่าครองชีพทุกวันนี้ ทำให้ผู้คนต้องดิ้นรน แบบปากกัดตีนถีบ
       ในเมื่อเวลามีอยู่ของมันเท่าเดิม  วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมง  แต่สิ่งที่เรียกร้องเวลาและความสนใจในแต่ละวันนั้น    มันมากเกินกว่าที่จะให้เวลาแก่ทุกอย่างได้หมด  จึงต้องให้เวลาบางอย่างมาก   อีกบางอย่างน้อย และอีกบางอย่างไม่ให้เลย
      เมื่อต้องให้เวลาแก่การงานอาชีพมาก  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  หรือเพื่อชักหน้าให้ถึงหลัง เวลาที่จะให้แก่ครอบครัว แก่ลูก ก็น้อยลง หรือไม่มีให้เลย
       จนลืมไปว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ให้แก่ลูกคือเวลา
       พ่อแม่บางคนมีเวลาออกงานสังคมสงเคราะห์ ไปป้อนข้าวป้อนน้ำ ไปแจกสิ่งของเครื่องใช้ให้เด็กกำพร้า ให้ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ในจอโทรทัศน์ แต่ไม่มีเวลาให้ลูกที่บ้าน สงเคราะห์เด็กกำพร้า แต่กลับเพิ่มเด็กกำพร้าไว้ที่บ้านคนสองคน
       เด็กที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ ถือได้เลยว่าเป็นเด็กกำพร้า โดยพฤตินัย

       Home คือที่พักอาศัยของบุคคลที่มีความสัมพันธ์แห่งความรัก  อย่างที่มีเขียนว่า  “Home is where the heart is” แต่ถ้าคนที่อาศัยอยู่ไม่มีเวลาให้กัน  และเมื่อไม่มีเวลาให้ก็ไม่มีความรัก  ความอบอุ่น  ความใกล้ชิด... Home ก็คงจะเหลือแค่ House
       House คือที่พักอาศัย    เช้าต่างคนต่างตื่นและรีบเร่งออกจากบ้านคนละทิศละทาง  ค่ำ  ดึก หรือเช้าตรู่ก็ซมซานกลับมาซุกหัวนอน  จะพบจะคุยกันบ้างก็ช่วงวันหยุด...   House   ก็ลงเอยไม่ต่างอะไรกับ Hotel จะต่างก็ตรงที่ไม่ต้องจ่ายค่าที่พักและค่าอาหาร
       Hotel คือที่พัก ที่คนเข้าพักได้โดยไม่ต้องรู้จักมักจี่กัน  ต่างคนต่างมาพัก  ออกไปธุระ  กินอยู่ จะเข้าจะออก จะอยู่จะไปก็ไม่ต้องบอกลาใคร
เมื่อ home กลายเป็น house แล้วเป็น hotel ก็อาจจะต้องลงเอยเป็น hell ในที่สุดเพราะ Hell คือ ที่ที่มีทุกอย่าง เว้นแต่ความรัก

       ตอนนี้คงเข้าใจและคงเห็นด้วยกับผมแล้วว่า   ปีครอบครัวสากล   น่าจะเป็นปีแห่งการทบทวนความหมายของศัพท์อังกฤษบางคำ    โดยเฉพาะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว  H  เหล่านี้    เพราะบางครอบครัวมีความสับสนและใช้ปนเปกันจนแยกไม่ออกและน่าจะพยายามช่วยกันให้เหลือเพียงคำเดียวคือ  Home  เพื่อจะได้เป็น  Home   Sweet Home ซึ่งจะนำไปสู่คำที่ขึ้นต้นด้วย H อีกคำหนึ่ง คือ Heaven •

 -TOP-