ที่จริงพวกเขามาวัดทุกอาทิตย์ร่วมสวดร่วมขับร้องร่วมพิธีกรรม
แม้ไม่ได้เปล่งเสียงแม้ไม่ได้นั่งลงลุกขึ้นหรือแม้จะเดินไปมา
แต่พวกเขาร่วมจิตร่วมใจกับทุกขั้นตอนหากไม่เผลอหลับไป
จะว่าไปแล้วช่วงวัยนี้พวกเขาต้องนอนมากกว่าตื่น
แต่การรับรู้อีกทั้งความรู้สึกไม่น้อยไปกว่าคุณแม่
แทบจะเป็นสองในตัวตนเดียวในทุกอย่างในทุกเรื่อง 
กระทั่งวันอาทิตย์นั้นมีเสียงทักทายพวกเขาเฉพาะเจาะจง
“ในวัดขณะนี้มีสมาชิกของเราอีกบางคนที่มาทุกอาทิตย์
มาร่วมร้องเพลงสวดภาวนาขอพรพระพร้อมกับเรา
เพียงแต่พวกเขายังอยู่ในครรภ์ของคุณแม่
ที่ผ่านมาพวกเรายังไม่เคยทักทายต้อนรับพวกเขาสักที
ให้เราปรบมือทักทายต้อนรับพวกเขาอย่างเป็นทางการ
บอกพวกเขาว่าเราดีใจนะที่พวกเขามาร่วมพิธีกรรมกับเรา...”
เสียงปรบมือดังสนั่นขณะที่ทุกคนพากันชะเง้อมองหาว่าที่คุณแม่
อยากจะร่วมแสดงความยินดีให้กำลังใจส่งความปรารถนาดี...

ว่าที่คุณแม่คนหนึ่งยืนยันด้วยความปลื้มปีติ
“น้องเค้ารับรู้ ขยับขาขยับแขน...ขอบคุณแทนน้องด้วย”
ขณะที่ว่าที่คุณพ่อยื่นมือสัมผัสท้องว่าที่คุณแม่อย่างอ่อนโยน
เหมือนจะบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจให้ความรักให้การดูแล
เห็นแล้วอดดีใจแทนลูกภูมิใจแทนว่าที่คุณแม่ไม่ได้
“พวกเราตั้งชื่อเล่นให้ลูกแล้ว...เรียกชื่อลูกบ่อยๆ
ให้เค้ารับรู้ว่าเสียงพ่อเสียงแม่นั้นประกันความรักให้เค้าเต็มร้อย
ก่อนนี้เราเรียกเค้าว่า ‘ลูก’ บอกความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก
แต่ตอนนี้เราเรียก‘ชื่อ’ เค้าบ่งบอกเป็นนัยว่าเค้าเป็นปัจเจกบุคคล
แม้ว่าจะเป็นลูกของเราแต่มีความเป็นตัวของตัวเขาอย่างที่เขาเป็น
มีสิทธิที่จะได้รับความเคารพนับถือเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่ง
จะว่าไปแล้วเค้ามีครบทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมี
ทั้งแง่ร่างกายทั้งแง่จิตใจเพียงแต่ยังต้องพัฒนาต้องเติบโต
ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เค้าก็เป็นลูกของเรา
แต่ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเค้าไม่ได้เป็นของเรา
เค้าเป็นของพระเจ้าของมนุษยชาติของสังคมของประเทศชาติ
ในแง่หนึ่งเราพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูอบรมเค้าก็จริง
แต่เราทำทุกอย่างเหล่านี้แทนพระแทนสังคมแทนประเทศชาติ
มองในแง่นี้เราพ่อแม่จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญสูงส่งมากด้วยศักดิ์ศรี
ที่จะเลี้ยงดูอบรมเค้าให้ดีที่สุดสมความคาดหวัง
ทั้งของตัวลูกเองทั้งของพระทั้งของสังคมทั้งของประเทศชาติ...”

ฟังแล้วอดดีใจแทนลูกน้อยที่จะถือกำเนิดมาไม่ได้
ดีใจที่คุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมอย่างเต็มร้อย
ไม่ใช่เฉพาะแค่ปัจจัยเพื่อการเลี้ยงดูไม่ให้ต้องขาดสิ่งจำเป็น
หากแต่เป็นท่าทีและความสำนึกแห่งการเป็นพ่อเป็นแม่ที่เปี่ยมล้น
เพราะหากมีทุกอย่างให้พร้อมสรรพแต่ถือลูกเป็นสมบัติพ่อแม่
มิติสังคมแห่งความสำนึกของการเป็นพ่อเป็นแม่ก็ขาดไป
เลี้ยงดูอบรมลูกก็คำถึงแค่ครอบครัวแวดวงชาติตระกูล
แล้วก็เอาแต่เรียกร้องให้เป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการให้เป็น
มองข้ามความเป็นปัจเจกของลูกในทุกเรื่อง
พอลูกไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็เผด็จการบังคับตีกรอบ
จะรักลูกมากรักลูกน้อยแล้วแต่อำเภอใจของพ่อของแม่
รักมากก็ถือว่าบุญรักน้อยก็ถือว่าแค่นี้ก็ดีถมถืดแล้ว
มีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินมีโรงเรียนให้เรียนแล้วจะอะไรอีก
เรียกแต่ละครั้งก็ใช้คำว่า “ลูก” เหมือนเตือนให้สำนึก
เรียก “ชื่อ” เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคนอื่นเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง
และหากต้องเรียก “ชื่อ” ก็ไม่วายนำหน้าชื่อด้วยคำว่า “ลูก” อยู่ดี
เหมือนจะเตือนสติสำนึกว่าพ่อแม่เป็น “เจ้าชีวิต”...คนอื่นไม่เกี่ยว •

 

 


 

 

 -TOP-