ครจะเคยคิดบ้าง
วันหนึ่งคนไทยจะไม่มีข้าวกิน
ทั้งที่เป็นประเทศส่งออกข้าวไปทั่วโลก
เพราะนอกจากจะราคาข้าวแพงลิ่วแล้ว
ยังหาซื้อได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
ที่เคยพูดว่าเมืองไทยมี “ข้าวในนา ไปลาในน้ำ”
จะไม่มีให้เห็นให้ได้ยินอีกแล้วหรือนี่
ที่เคยภาคภูมิใจว่าดินแดนแห่งนี้เป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ”
กำลังจะกลายเป็นตำนานแห่งอดีตไปแล้วหรือไง
ถ้าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศอาเพศ
จนปลูกข้าวดำนาไม่ได้ผลไม่ได้เก็บเกี่ยว
ก็คงไม่รุนแรงถึงขนาดนี้
อย่างมากก็จะเป็นแค่ระยะเวลาชั่วปีชั่วเดือน
แต่นี่การเก็บเกี่ยวได้มากกว่าปีก่อนกว่าหนึ่งเท่าตัว
ทำไมถึง “ข้าวยากหมากแพง” จนต้องพากันอ่วม?...

ในระดับโลกก็ไม่ต่างกันนัก
ข้าวปลาอาหารที่เคยสมบูรณ์พอเพียง
ก็มีอันต้องขาดแคลนหายาก
แปดร้อยห้าสิบล้านคนต้องอดอยาก
สิบล้านคนเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร
และตัวเลขมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนหลายแห่งผู้คนเกิดอาการวิตกจริต
พากันหวาดหวั่นว่านอกจากสงครามน้ำมันแล้ว
อาจจะต้องเกิดสงครามแย่งอาหารขึ้นจนได้...

คงต้องมาถามกันว่าที่เป็นเช่นนี้
เป็นเพราะอาหารในโลกกำลังจะหมดลงแล้วหรือ?
หรือว่าจำนวนพลเมืองโลกมีมากเกินไป?
แล้วทำไมอาหารตามซุปเปอร์มาร์เกตยังมีมากชนิดมากอย่าง
จนยากจะตัดสินใจเลือกซื้อเลือกบริโภค
หรือว่าอาหารยังมีอยู่เกินพอ
แต่ราคาสูงจนเกินเพดานผู้ซื้อผู้หิวหลายคน?
ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า
อาหารยังมีเหลือกินเหลือใช้
แต่สัดส่วนการครอบครองอาหารไม่สมดุล
เมื่อเน้นการกักตุนไม่ใช่เพื่อบริโภค
แต่เพื่อผลกำไรทางการค้าขาย
จะเรียกว่าเป็น “ธุรกิจ” คงไม่ได้เสียแล้ว
เพราไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงทุน กำไร ขาดทุน
หากแต่เป็นการซื้อขาย “ความเป็น” กับ “ความตาย” โดยตรง
มีเงินซื้อก็รอดตาย ไม่มีเงินซื้อก็อดตาย
แย่ยิ่งกว่าการค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นไหนๆ
ถึงแม้สงครามก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
แต่ก็อยู่ในวงจำกัด เฉพาะบริบท เฉพาะสถานการณ์
ในขณะที่ผลกำไรที่ได้จากการกักตุนอาหารขาย
เป็นเงินได้มาจากความหิวโหยและความตายของคนนับไม่ถ้วน...

เมื่อจิตใจคนเปลี่ยนไป
ทุกอย่างก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย
มนุษย์ใช้เวลาพันๆปีเพื่อออกจากถ้ำจากป่าเข้าสู่อารยธรรม
พร้อมทั้งเปลี่ยนกฎป่าให้เป็นกฎเมือง
ที่เคยถือว่าใครแข็งแรงกว่า รวดเร็วกว่า มือยาวกว่า ไหวพริบมากกว่า
ก็สามารถอยู่รอด มีกินมีใช้ มีอำนาจ
เปลี่ยนมาถือกันว่าคนเรามีปัญญา มีจิตมีใจ มีสังคม
ใช้เหตุใช้ผลพูดคุย ใช้ใจจรจาตกลงกันฉันพี่ฉันน้อง
แต่เอาไปเอามา
มนุษย์เริ่มจะถอยหลังเข้าป่าเข้าถ้ำกันอีกแล้วหรือนี่
เพราะหันมาใช้กฎป่ามากกว่ากฎเมืองกันอีกแล้ว •

 

 -TOP-