นยุคที่มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
ทั้งในแง่ของวิถีชีวิต ทั้งในแง่ของอุปโภคบริโภค แหล่งความรู้ การบันเทิง...
การแข่งขันในเชิงธุรกิจจึงต้องเน้นการเสนอตัวเลือก
โดยมุ่งมั่นโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเห็นว่า
ถึงจะมีตัวเลือกมากสำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่เมื่อคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความคุ้มค่า และราคาแล้ว
นี่คือตัวเลือกเดียวที่เหลือให้ตัดสินใจ...

ในยุคที่ให้เน้นความรวดเร็วและฉับไว
สิ่งใดที่รวดเร็วและให้ผลทันตาเห็น
คนมักจะถือกันว่าเป็นของดี มีคุณภาพ มีคุณค่า...
การแข่งขันในเชิงธุรกิจจึงต้องนำประเด็นนี้มาเป็นจุดขาย
เสนอตัวเลือกที่ให้ทั้งความรวดเร็วและความพึงพอใจแบบทันตาเห็น
สร้างความตระหนักให้เลิกสนใจตัวเลือกอื่น
พร้อมกับรับรองเสร็จสรรพว่าตัดสินใจไปแล้ว
จะไม่มีวันต้องผิดหวัง เสียอารมณ์ เสียความรู้สึก...

มองจากแง่นี้แล้ว
“ตัวเลือก” จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป “การเลือก”
ดีไม่ดี “ตัวเลือก” กลายเป็นตัวกำหนด “การเลือก”
ถึงขนาดเปลี่ยน “การเลือก” ให้เป็น “การบังคับ” ไปโดยปริยาย
เพราะบ่อยครั้งที่ผู้เลือกต้องหมดอิสรภาพ
เมื่อสิ่งที่ตั้งใจ “จะเลือก” เปลี่ยนเป็นสิ่ง “ที่ไม่มีไม่ได” เสียแล้ว

“การเลือก” และ “ตัวเลือก”
ไม่เกี่ยวกับวิถีชีวิต อุปโภคบริโภค แหล่งความรู้ การบันเทิง...เท่านั้น
ทว่า ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านศาสนา ด้านการเมือง...
ซึ่งแต่ละแง่ แต่ละด้าน แต่ละมิติ
ต่างก็มีทั้ง “ตัวเลือก” และ “การเลือก”
ที่ต้อง “ตัดสินใจ” เลือกอยู่ตลอดเวลา
เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน
แบบรู้ตัวบ้าง แบบไม่รู้ตัวบ้าง แบบอัตโนมัติบ้าง
ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นกับ “การมีสติ” ของแต่ละคนที่เลือก
ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึง “อิสรภาพ” และ “ศักดิ์ศรี” ของผู้เลือกเอง
หากเป็นการเลือกอย่างรู้ตัว รู้เป้าหมาย รู้รับผิดชอบ...
การเลือกก็ชี้บอกถึงอิสรภาพอันแท้งจริง
อิสระจากแรงกดดันของตัวเลือก
อิสระจากกระแสของสังคม
อิสระจากสื่อ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

ทำให้การเลือกแต่ละครั้งเป็นการ “ยืนยัน” และ “เพิ่ม” ศักดิ์ศรีให้ผู้เลือกอย่างต่อเนื่อง
แต่หากการเลือกทำไปอย่างที่เคย ตามสถานการณ์ ตามสัญชาติญาณ
โดยไม่มองเป้าหมายหลัก ไม่คำนึงถึงองค์รวม ไม่สนใจรับผิดชอบ...
จะเรียกการกระทำนั้นว่าเป็นการเลือกก็คงไม่ได้
เพราะไม่มีอิสภาพเกี่ยวข้องด้วยเลย
จะมีก็แต่แรงกดดัน แรงบังคับ ความเคยชิน กระแสนิยม
จนต้องทำตามอย่างเลือกไม่ได้
จนต้องทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้
จนต้องทำตาม ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ควรทำ •

 

 -TOP-