สถานการณ์บ้านเมืองดูจะสับสนขึ้นทุกวัน
ในขณะที่ประชาชนเริ่มจะเบื่อหน่าย
ก่อนนี้พากันติดตามความเคลื่อนไหว
เกาะติดข่าวแต่ละประเด็นแทบไม่กระพริบตา
เจ้าของข่าวต่างก็ขยันออกมาเปิดเผยข้อมูล
แต่ละประเด็นมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
พร้อมหลักฐานยืนยันน่าเชื่อถือ
สำคัญถึงขนาดเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ในพริบตา
แต่ยังไม่ทันจะหายตื่นเต้นเร้าใจ
อีกแหล่งข่าวออกมาลบล้างโอละพ่อ
จนผู้คนปรับใจปรับสมองรับไม่ทัน
ต้องเสียความรู้สึกให้วันละหลายครั้งหลายครา
กลายเป็นความชินชาในที่สุด...

ในยุคที่ใครออกข่าวก่อนชนะ
อย่างน้อยก็มีชัยได้ระยะหนึ่ง
การเมืองจึงเล่นกันด้วยข่าวด้วยสื่อ
ยิ่งบางฝ่ายมีสื่อรัฐอยู่ในมือ
โอกาสผูกขาดข่าวสารย่อมมีสูง
ไม่ต้องพูดถึงการบิดเบือนข่าว
เปลี่ยนขาวเป็นดำ เปลี่ยนดำเป็นขาว
เน้นความได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามมากกว่าจรรยาบรรณ
หรือไม่ก็เน้นยุทธศาสตร์ “ปล่อยข่าว”
ปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ฝ่ายปล่อยข่าวก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว
เกินจะแก้ไข เกินจะเยียวยา เกินจะป้องกัน
หรือไม่ก็ใช้วิธี “โยนหินถามทาง”
เพื่อจะได้รู้ท่าทีและปฏิกิริยามวลชน
ก่อนที่จะลงมือทำตามวาระซ่อนเร้น
ฉกฉวยโอกาสที่คนกำลังสับสน
เพื่อความได้เปรียบในทุกระดับ...

ความสับสนของประชาชนเพิ่มขึ้น
เมื่อต่างฝ่ายมองหาแนวร่วม
โดยใช้สีของเสื้อเป็นตัวชี้บอก
เสื้อสีเหลืองที่เคยใช้เพื่อแสดงความจงรักภักดี
มาเป็นเสื้อของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
เสื้อสีแดงที่เคยใส่ตามใจอยาก
มาเป็นเสื้อของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล
เสื้อสีขาวที่เคยเป็นเสื้อทางการ ไว้ทุกข์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม
มาเป็นเสื้อของฝ่ายวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่
ก่อนนี้เคยหยิบเคยใส่เสื้อแต่ละตัวตามอารมณ์พาไป
เดี๋ยวนี้จะใส่ตัวไหนต้องคิดให้หนัก
จะออกไปไหน จะไปแถวไหน จะไปตอนไหน
ถ้าไม่อยากจะถูกมองด้วยสายตาเครื่องหมายคำถาม...

การจะมีความคิดเห็นแตกต่างก็เป็นเรื่องธรรมดา
การจะเทใจให้ฝ่ายไหนก็เป็นเรื่องอิสระส่วนตัว
แต่การที่ดึงสิ่งเป็นกลางให้เข้าข้างตน
น่าจะถือว่าไม่ชอบธรรม ไร้คุณธรรม หมดความสำนึก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี เรื่องของฐานะ เรื่องของภูมิหลัง
ยิ่งหากเป็นเรื่องของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ก็ยิ่งเป็นการไม่สมควรด้วยประการทั้งปวง
เพราะเป็นการดึงสิ่งสูงส่งลงมาต่ำ
เพียงเพื่อเอาชนะ เพียงเพื่อความได้เปรียบ เพียงเพื่อเป็นฐานให้
แทนที่ยอมให้ความคิดจิตใจเจตนาได้รับการหล่อหลอม
จากสิ่งสูงส่งล้ำค่าเหล่านี้...เสียที •

 



-TOP-