เมื่อไม่พร้อมจะเปลี่ยนใจไปตามครรลองชีวิต ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็น
และแม้จะมีการฟื้นชีพมาใหม่ ก็คงไม่ยอมเชื่ออยู่ดี
ทั้งๆ ที่ได้รับการยืนยัน และหวังกันไว้เช่นนั้น
พอครบสามวันตามที่พระอาจารย์เจ้าทรงบอกไว้
สาวกก็ยังไปตามหาพระองค์ที่พระคูหา
ใจก็ยังคิดว่าต้องเจอพระศพ
แม้พระคูหาว่างเปล่า พวกเขาก็ยังปักใจ
คงต้องมีคนมาขโมยพระศพไปแน่นอน
ทั้งๆ ที่ผ้าที่เคยห่อหุ้มร่างพับวางไว้เรียบร้อย
ก็ยังไม่คิดจะเอะใจว่าขโมยที่ไหนจะเรียบร้อยขนาดนั้น

มันเป็นเรื่องของใจที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนไปตามครรลองชีวิต
เลยทำให้ตาจำพระองค์ไม่ได้
ทั้งๆ ที่ทรงมาพบ มาคุย มาเดิน มากิน...ด้วย
ยังปักใจว่าเป็นแค่ชาวสวนบ้าง
ยังคิดว่าเป็นผีของพระองค์บ้าง
กว่าจะเชื่อ กว่าจะแน่ใจกันจริงๆ...ก็ต้องใช้เวลากว่าสี่สิบวัน
จึงเริ่มแยกย้ายกันไปประกาศการกลับคืนชีพของพระอาจารย์เจ้า
พร้อมกับข่าวดี...ที่ “ชีวิต” ชนะความตาย พิชิตบาป
และนำชีวิตใหม่มาให้แก่ทุกคน
ใครก็ตามที่พร้อมจะเปิดใจรับ  ก็จะพบกับชีวิตใหม่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับพลังผลักดันไปสู่ความเต็มเปี่ยม
จนตาสามารถมองเห็นแก่นแห่งความดี ความงาม...ในแต่ละชีวิตรอบข้าง
โดยไม่นำพาต่อความผันเปลี่ยนแห่งเปลือกนอก หรือท่าที
ต่างกับคนที่ไม่พร้อมจะเปิดใจรับชีวิตใหม่
เห็นก็แค่ความตาย และหลุมฝังศพ
ใจจึงไม่พร้อมจะเห็น จะเชื่อ ในพลังแห่งชีวิตใหม่ที่แต่ละคนได้รับ
แค่ผิด ก็ถือว่าต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอด
แค่บกพร่อง ก็ถือว่าไม่มีอะไรดีเลย
แล้วก็ตอกย้ำ...คงไม่มีทางดีได้แน่นอน
ปิดประตูต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ปิดโอกาสการแก้ไข
ปิดประตูคูหา...ตลอดไป
และแม้จะเห็นความดีปรากฎ ก็ยังปักใจเป็นคนอื่น
หรือไม่ก็เห็นแค่เป็นผี
...คงจะแสร้งดีได้ไม่นาน
...คงจะหลอกให้ตายใจ
...คงจะบังเอิญมากกว่า
อย่างนี้แล้ว อย่าว่าแต่สี่สิบวัน หรือสี่สิบปีเลย
แม้ทั้งชีวิตก็คงเปลี่ยนความคิดไม่ได้
ขนาดกว่าสองพันปีแล้ว หลายคนก็ยังยืนกรานว่าพระเยซูเจ้าตายสนิท
และแม้จะมีข้อพิสูจน์ยืนยันกันมาตลอด
ใจก็ยังไม่อยากจะคล้อยตามอยู่ดี
ลองปิดใจอย่างนี้แล้ว คงต้องพลาดสิ่งดีๆ ที่ชีวิตใหม่นำมาให้โดยตลอด
เพราะนี่คือครรลองแห่งชีวิต
เริ่มก้าวแรกแล้ว ไม่มีวันย้อนกลับมาเหยียบรอยเดิม
ชีวิตใหม่...ทุกวัน
มุ่งไปข้างหน้า พร้อมกับความใหม่ ความตื่นเต้น ความเร้าใจ...ศักยภาพ
ที่เฉพาะคนที่พร้อมจะเล่นด้วยจึงได้พบพาน
แต่ละวัน ไม่ซ้ำแบบ
ทั้งในตนเอง และคนรอบข้าง •

 -TOP-