แม้จะมีนายกคนใหม่แล้ว
แต่ประชาชนก็ยังไม่กล้าวางใจ
ในเมื่อแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเสนอชื่อ
มีพฤติกรรมตุกติกให้ต้องสงสัยแคลงใจ
กลุ่มคนในพรรคออกมาประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนออกนอกหน้า
พร้อมร่ายเหตุผลดูน่าเชื่อถือ
แต่พอเข้าประชุมเจรจาต่อรองแค่ไม่กี่ชั่วโมง
เหตุผลคัดค้านที่เคยมีก็หายไปในพริบตา
จนผู้คนต้องพากันกังขาต่อว่าต่อขาน
นี่มันการเมืองน้ำเน่าชัดๆ
หากขืนเล่นการเมืองแบบนี้ต่อไป
ก็คงไม่พ้นวังวนความสกปรกฉ้อโกงฉวยโอกาส
จึงต้องรีบเปลี่ยนวิกฤติการเมืองช่วงนี้ให้เป็นโอกาส

เปลี่ยนเป็นโอกาสเพื่อ “คืนอิสรภาพให้แก่สื่อ”
ให้สื่อทุกรูปแบบสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางในทุกเรื่อง
โดยไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆคุกคาม
ไม่ว่าจากภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในยุคแห่งความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร
หากผู้ทำสื่อไม่เป็นอิสระในการเสนอข้อมูล
สื่อก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพ
ในมือของผู้ไม่หวังดีไปโดยปริยาย

ไหนจะบิดเบือนข้อมูลความจริง
ปิดหูปิดตาชาวบ้านชาวเมือง
สร้างความไขว้เขวจนต้องสับสน
ถึงขนาดทำให้เห็นผิดเป็นถูกได้
ไหนจะเสนอข้อมูลด้านเดียว
แถมโน้มน้าวให้หลงเชื่อ
จนพากันยกย่องนับถือคนชั่วอย่างไม่ลืมหูลืมตา
จะพูดจะจาอะไรก็ถูกต้องไปหมด
จะทำอะไรก็ดีไปทุกอย่าง
จะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ยังยืนยันว่าไร้ที่ติ
ไหนจะให้โอกาสพูดอยู่ด้านเดียวฝ่ายเดียว
ทั้งสัมภาษณ์ ทั้งผูกขาดรายการ
เลยใครพูดก่อน ใครพูดบ่อย เป็นฝ่ายได้เปรียบ
กลายเป็นการผูกขาดข้อมูลเสร็จสรรพ...

ในเมื่อประชาธิปไตยเป็นอำนาจของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชน
พลเมืองแต่ละคนพึงใช้อำนาจนี้ด้วยความสำนึกและรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ของคนในชาติ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ความรู้ในสิทธิหน้าที่พลเมืองในระบบประชาธิปไตย
จึงเป็นเงื่อนไขแรกและจำเป็นอย่างขาดเสียไม่ได้
ช่วงเวลาเจ็ดสิบกว่าปีผ่านมายืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประชาธิปไตยไม่สามารถโตเต็มใบก็เพราะเหตุนี้เอง
นอกจากไม่มีการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างเพียงพอแล้ว
ยังมีการปิดกั้น บิดเบือน ข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมือง
โดยไม่คำนึงกันสักนิด
ว่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง
เป็นสิทธิอันแรกและพื้นฐานแห่งประชาธิปไตย...

การจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
จำต้องพร้อมจะเสียสละ ยอมเจ็บตัว ยอมถอย ยอมเปลี่ยน
มีความรักประเทศชาติด้วยความจริงใจเป็นที่ตั้ง
ยึดผลประโยชน์ของชาติมาก่อนผลประโยชน์แห่งตน
ด้วยสำนึกว่าเมื่อประโยชน์ของชาติสูงสุด
ประโยชน์แห่งตนก็สูงตามไปด้วยเป็นเงาตามตัว
ในอัตรา ในสัดส่วน ที่สอดคล้องตามความชอบธรรม
เมื่อนั้นโอกาสประชาธิไตยจะโตเต็มใบก็คงไม่เกินเอื้อม •

 -TOP-