มีคนอยู่ไม่น้อย
ที่ให้ความสำคัญกับวันปีใหม่
เพียงแค่วันที่  1  มกราคม...เท่านั้น 
จริงๆ แล้ว  ปีเก่าปีใหม่
เป็นแค่เรื่องของการกำหนดเวลาไปตามปฏิทิน
เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรเก่าอะไรใหม่
เพราะถึงวันเวลาจะผ่านไปเป็นนาที  ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี... 
แต่ตัวเราก็ยังเป็นตัวเราเหมือนเดิมนั่นแหละ
         
หากว่าเราไม่สร้างความใหม่ให้แก่ตัวเราแล้วไซร้ 
แม้วันเดือนปีจะใหม่  ก็คงดูเหมือนเก่าอยู่ดี

         
ที่จริงแล้ว  ชีวิตของเราแต่ละช่วงเวลามีความใหม่
ในแง่ของการไม่เหมือนเดิม

ความใหม่  จึงไม่ใช่อะไรที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติมมา
หากแต่อยู่ที่ความ “ไม่เหมือนเดิม” ต่างหาก
วินาทีนี้  ไม่เหมือนวินาทีก่อน นาทีนี้ไม่เหมือนนาทีก่อน
ชั่วโมงนี้ไม่เหมือนชั่วโมงที่แล้ว  วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนี้

แม้ในส่วนของชีวิตฝ่ายกาย 
ก็มีอะไรไม่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา
และเพราะความไม่เหมือนเดิมนี้
จึงก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวมีชีวิต

ทันทีที่หยุดการเคลื่อนไหว  ก็จะเกิดความผิดปกติ 
ความพิการ ความตาย คนมักจะพูดกันว่า  ปีใหม่ชีวิตใหม่...
แล้วก็มักจะคิดว่าดำเนินชีวิตให้มีอะไรใหม่ๆ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว  แค่ดำเนินชีวิตไม่เหมือนเดิม 
ก็คือชีวิตใหม่นั่นเอง

ภาษาไทยในบางบริบทให้ความหมายเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน

เราใช้คำว่า “ใหม่”  เพื่อบ่งบอกถึงการกระทำซ้ำ 
แต่ให้ดี ให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วน.. กว่าการกระทำครั้งก่อน
เรามักจะพูดว่า “ทำใหม่ซิ” มากกว่าจะพูดว่า “ทำอีกครั้ง”...
เพื่อบ่องบอกว่า  การกระทำครั้งนี้ต้องไม่เหมือนเดิม 
ทำให้ดีกว่า ทำให้ถูกต้องมากกว่า...
เรามักจะพูดว่า “มองใหม่ซิ” มากกว่าจะพูดว่า “มองอีกครั้ง”
เพื่อกำชับให้มองดีกว่า มองถี่ถ้วนกว่าครั้งก่อน
เรามักจะพูดว่า “พูดใหม่ซิ” มากกว่าจะพูดว่า “พูดอีกครั้ง” 
เพื่อขอร้องให้พูดชัดถ้อยชัดคำเสียงดังฟังได้ศัพท์กว่าเดิม
แม้กระทั่งพูดแบบภาษาวัยรุ่น  “พูดผิดพูดใหม่ได้นะ...”
ก็ต้องการจะหมายความว่า  ถ้าที่พูดมานั้นผิดความจริง 
ยังเปิดโอกาสให้พูดอย่างถูกต้องอีกครั้ง...

มองจากแง่มุมนี้  คนไทยเรามีอะไรใหม่ ๆ ให้สนใจ
มากกว่าชาติอื่นใดเพราะแม้กระทั่งการพูดการจา
ก็ยังมีคำว่า “ใหม่”  ให้ได้ยินอยู่ไม่ได้ขาด

ปีใหม่คงเป็นการตอกย้ำสำนึกมากกว่าชี้บอกความใหม่
เตือนความจำว่า ชีวิตคนมีความใหม่อยู่ในตัวเอง
และไม่ต้องเที่ยวหาความใหม่มาใส่ตัวให้เปลืองพลัง
เพียงแค่พยายามอย่าให้เหมือนเดิม ก็เป็นความใหม่แล้ว
งานคงเป็นงานเดิม  แต่ “ทำใหม่”
ความสัมพันธ์กับคนเดิม แต่ “ทำตัวใหม่”
วีถีชีวิตคงเดิม แต่ “เริ่มใหม่”
บริบทเหมือนเดิม แต่  “ท่าทีใหม่”
ความเชื่อคงเดิม แต่ “ปฏิบัติใหม่”
เสื้อผ้า เครื่องใช้ไม้สอยเก่าๆ แต่ “ใช้ใหม่ ใส่ใหม่”...
ถ้าทำได้เช่นนี้ ก็คงไม่ต้องรอปีใหม่เพื่อจะมีอะไรใหม่หรอก
เพราะชีวิตในทุกวันก็มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้น  ท้าทาย 
และสนุกสนานกับมันอยู่แล้ว •

 -TOP-