บ้านเมืองเรานี่ก็แปลก
ในขณะพูดมีการเรียกร้องให้สมานฉันท์

พร้อมยืนยันว่านี่คือหนทางเดียวในสถานการณ์ทุกวันนี้
เพื่อความอยู่รอดและความเจริญของประเทศชาติ
ทว่าพฤติกรรมและการกระทำกลับไม่สอดคล้อง
แต่ละอย่างแต่ละการกระทำแต่ละคนแต่ละแผนก
ไม่แสดงให้เห็นความจริงใจความพยายามเพื่อการนี้
ปากพูดสมานฉันท์แต่มือสร้างแต่ความแตกแยก
ทั้งนี้และทั้งนั้น
ผลประโยชน์ส่วนตัวยังสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
เอาแต่ได้ส่วนตน ไม่สนใจส่วนอื่น
สมานฉันท์จึงไม่เกิดสักที
ไม่ต่างกับแท้งก่อนเกิด... ฉันใดฉันนั้น
ในเมื่อไม่มองผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
คนในชาติก็แตกแยกทั้งความคิดทัศนคติเป้าหมาย
แล้วแต่ละคนก็มุ่งแต่เอา “ตนเป็นใหญ่”
ความคิดของฉันความเห็นของฉันแง่มุมมองของฉัน
หากไม่เข้าทางฉัน ฉันไม่เล่นด้วย
หากไม่ทำตามความเห็นของฉัน ก็คงต้องตัวใครตัวมัน
หากฉันไม่ได้ตามต้องการ คนอื่นก็ไม่ควรได้อะไร
หากฉันไม่ได้ประโยชน์ ก็เรื่องของชาติบ้านเมือง
หากพรรคพวกฉันไม่ได้ ก็คงต้องพวกใครพวกมัน
แล้วก็กลายเป็นการต่อสู้เป็นสงคราม...ทางความคิด
ถึงภายนอกดูประเทศจะสงบมีความผาสุกตามอัตภาพเศรษฐกิจ
หากแต่ภายในมีความแตกแยกชิงไหวชิงพริบเอาเป็นเอาตาย
สงครามระหว่างประเทศแต่ละครั้ง
มีชนะมีแพ้มีเจรจามีลงนามสงบศึก
แต่สงครามความคิดยากจะมีแพ้มีชนะ
เพราะฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งต้องพ่ายแพ้
ยิ่งต่างก็หวงแหนปกป้องผลประโยชน์แห่งตน
ผลของสงครามเลยเป็นการแตกหักกับแตกหัก
หากเป็นการสู้รบมีการปะทะมีสงคราม
แสนยานุภาพแห่งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ละชิ้นแต่อย่าง
ยังพอจะเปรียบเทียบคำนวณคาดการณ์วางยุทธศาสตร์ได้
แต่สงครามความคิดความเห็นยากจะหยั่งรู้ได้
ต่างล้ำลึกเฉียบคมมากด้วยอานุภาพการทำลาย
และถึงจะหลบจะกำบังวิถีกระสุนปืนลูกระเบิดได้
แต่ยากจะหลบอาวุธความคิดล้ำลึกเหนือแผนได้
เพราะการสู้รบยังมีช่วงเวลาจู่โจมช่วงพักรบ
แต่การต่อสู้ทางความคิดไม่มีหยุดไม่มีพัก...
อดีตย้ำเตือนให้บทสอนมาโดยตลอด
ความหายนะของชาติไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้สงครามอย่างเดียว
หากแต่เพราะความแตกแยกของคนในชาติมีให้เห็นมากต่อมาก
ถึงจะพ่ายแพ้สงครามก็ยังสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ได้
แต่การพ่ายแพ้เพราะขาดความสามัคคีของคนในชาติ
มีแต่การล่มสลายสูญหายไปจากแผนที่โลกในที่สุด
จึงไม่แปลกที่มีความพยายามเรียกร้องที่ดินทับซ้อนคืน
แต่ประเทศคู่กรณีแทบไม่ให้ความสนใจ
เพราะขณะยกคณะยกกลุ่มไปทวงดินแดนคืน
คนไทยก็แบ่งพรรคแบ่งพวกรุมรันฟันแทงกันเอง
บาดเจ็บหัวร้างข้างแตกเลือดตกยางออก
ใครที่เห็นภาพข่าวแล้วคงเวทนาอดหัวเราะไม่ได้
แล้วจะทวงอะไรคืนได้หากยังแตกกันเองแบบนี้
อายกันเองอายทั้งประเทศอายทั้งโลก
ตราบใดที่ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ประเทศชาติ “เป็นใหญ่”
สงครามทุกรูปแบบก็ยังดำเนินต่อไป...อย่างช่วยไม่ได้

 

 

 -TOP-