HOME            
 

แล้วแต่จะเลื่อก

ว่ากันแล้ว ทุกวันนี้ การเดินทางสะดวกขึ้นมากจะขับรถไปต่างจังหวัดที ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกแล้ว
มีทั้งการตัดถนนใหม่ มีทั้งการขยายช่องเดินรถมากขึ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลงผิด

ผ่านไปเงียบๆ เหมือนวันธรรมดาวันหนึ่ง“วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”
หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นวันที่ 10 กันยายน ทุกปีถึงจะมีพูดบ้างก็ทางสื่อมวลชน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่ถึงแก่น

กลายเป็นคอยต้องลุ้นกันตัวโก่ง จนแทบไม่สนใจทำงานทำการทำหน้าที่
เอาแต่หวังให้โชคก้อนใหญ่หล่นทับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่ถึงแก่น 2

ราบใดที่ยังยืนยันและยังทำให้วัตถุมาเป็นใหญ่กว่าจิตใจ ตราบนั้น ความเป็น “ศาสนิกชน” ก็เหลืออยู่แค่ชื่อเพราะศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธรรมชาติเรียกหา

ทุกครั้งที่คนเราไม่เคารพครรลองของธรรมชาติความกลมกลืนและความสมดุลก็หายไป
ผลร้ายก็ตกอยู่กับคน ไม่เร็วก็ช้า

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แล้วจะโทษใคร?

แค่ข่าวเดียวก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขนาดข่าวพายุเฮอรีเคนก็ยังต้องชิดซ้าย
เหตุร้ายรายวันที่สามจังหวัดภาคใต้ไม่มีใครสน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีวันพอ

กระแสบริโภคนิยมแรงขึ้นทุกวัน ก่อนนี้ การกินเน้นการเลี้ยงดูร่างกายให้สมบูรณ์
กินอิ่มแล้ว ก็ถือว่าเสร็จกิจ มีเวลาเหลือสำหรับทำโน่นทำนี่ได้มากอย่าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผีเสื้อ

เทศกาลต่างๆ ผ่านพ้นไปทีละอย่างพร้อมกับความสุขสนุกสนานที่มาและไป
ทิ้งให้เหลือความทรงจำและความหวังคิดถึงสิ่งที่เคยทำให้เป็นสุข

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความพอเพียง

ก่อนนี้จังหวัดระยองดูไกลจากกรุงเทพฯมาก จะไปทีต้องวางแผน
ทั้งเป้าหมาย ทั้งเวลา ทั้งระยะทาง เดี๋ยวนี้ ตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำกันเอง

แม้พยายามจะไม่มองโลกในแง่ร้าย แต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตคนลำบากขึ้นทุกวัน สวนทางกับความสะดวกสบายที่ความก้าวหน้านำมาเสนอให้ และถึงแม้จะรายล้อมด้วยวัตถุสิ่งของ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลืบในสังคม

อีกครั้งที่คนในสังคมไทยต้องพากันสั่นหัว ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมเลวร้าย ของคนในตำแน่งอันทรงเกียรติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โลกไร้พรมแดน

ลกใบนี้เล็กลงไปถนัด เมื่อการเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น คนไปหามาสู่กัน จนไกลก็เหมือนใกล้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 -TOP-