27 มิถุนายน 
นักบุญซีรีลแห่งอเล็กซานเดรีย (St. Cyril of Alexandria)


       ระสังฆราชซีรีลแห่งอเล็กซานเดรียเกิดที่ประเทศอียิปต์ในปี 370  หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านได้ช่วยคุณลุงผู้เป็นพระสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรีย ต่อมาในปี 412 ท่านก็สืบตำแหน่งแทน ท่านมีชื่อเสียงในฐานะนักปราชญ์แห่งพระธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า ท่านป้องกันความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทพระแม่มารีย์ในฐานะพระมารดาพระเจ้า หลังจากนั้น ในปี 428 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล ในช่วงนั้น มีการสอนความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายของพระเยซูเจ้า บอกว่าในพระองค์ทรงมีสองพระธรรมชาติ กล่าวคือ ธรรมชาติพระเจ้าและธรรมชาติมนุษย์ที่แยกออกจากกัน พระแม่มารีย์จึงเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ และไม่ใช่ในฐานทรงเป็นพระเจ้า ในปี 431ท่านเป็นประธานของสังคายนาแห่งเอเฟซัส ซึ่งประกาศว่าคำสอนดังกล่าวผิดหลงและมีการยืนยันว่าพระแม่มารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าและในฐานะมนุษย์ หลังจากนั้น ท่านใช้เวลาที่เหลือเพื่อเขียนหนังสือปกป้องความเชื่อคาทอลิก ท่านสิ้นใจในปี 444 และได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
ในปี 1882 •-TOP-