20 มกราคม
นักบุญเซบัสเตียน


      

      นักบุญเซบัสเตียนเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักกีฬา เกิดที่เมือง Narbonne ประเทศฝรั่งเศส  และได้รับการศึกษาที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  ในปี 283 ท่านเข้าสังกัดกองทัพโรมันภายใต้จักรพรรดิ Carinus เพื่อให้การดูแลมรณสักขี  เพราะความกล้าหาญ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนายทหารของ Praetorian Guards ตลอดเวลาที่เป็นทหาร ท่านปิดบังความเชื่อคริสตชนไว้ด้วยความรอบคอบ แต่แล้วในปี 286 มีคนจับได้ว่าท่านเชื่อพระคริสตเจ้า จึงถูกฟ้องต่อพระจักรพรรดิ์ Diocletian และถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยลูกธนู  นักธนูแห่ง Mauritania จำนวนหนึ่งทำหน้าที่ยิงท่านและคิดว่าท่านสิ้นชีวิตแล้ว แต่มีสตรีคริสตชนและแม่หม้ายชื่อ Irene ได้ดูแลรักษาท่านจนหายดี  ต่อมาท่านก็ไปเฝ้าพระจักรพรรดิ์และทูลว่ากล่าวตำหนิพระองค์ที่ปฏิบัติต่อคริสตชนอย่างไร้ความยุติธรรม พระจักรพรรดิ์สั่งให้ทหารตีท่านด้วยท่อนไม้จนตายและนำร่างท่านไปทิ้งในท่อน้ำเสีย  แต่มามีสตรีใจศรัทธาชื่อ Lucinaได้นำร่างท่านออกมาและฝังไว้ในสุสานใต้ดินที่ถนน Appia ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างวิหารแก่ท่านใกล้ๆนั้นภายใต้ชื่อ Basilica of  St. Sebastian •

 -TOP-