นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
1 ตุลาคม


       นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักปราชญ์และองค์อุปถัมภ์ของธรรมทูต เกิดที่เมือง Alecon ประเทศฝรั่งเศส ปี 1873  พระเจ้าทรงเผยให้เธอรู้ถึงกระแสเรียกที่เธอต้องดำเนินชีวิตในคืนวันคริสตสมภพปี 1886 ด้วยภาพนิมิตของพระกุมารเยซู  เมื่ออายุ 15 โดยความเห็นชอบของพระสันตะปาปา เธอเข้าอารามคาร์แมลที่เมือง Lisieux  เธอเลือกคติพจน์ประจำตัวว่า “รักต้องตอบแทนด้วยรักอย่างเดียวเท่านั้น”  ชีวิตของเธอในอารามนั้น เธอไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือกว่าธรรมดา แต่ทำหน้าที่แต่ละอย่างในรูปแบบพิเศษ เธอน้อมรับความยากลำบากทุกอย่างแห่งชีวิตด้วยความเชื่อและพบความบรรเทาใจในพระคัมภีร์

       เธอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบนวกเนรี        เธอสอนแต่ละคนเกี่ยวกับความสุภาพและความซื่อๆ ทั้งด้วยคำพูดและด้วยแบบอย่าง ในบันทึกฝ่ายจิต “ประวัติแห่งวิญญาณ” เธอเขียนว่า “ฉันเป็นวิญญาณเล็กๆที่สามารถถวายสิ่งเล็กๆน้อยๆแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”

       เธอรู้สึกมีความดึงดูดใจเป็นอย่างมากของการเป็นมรณสักขี จึงได้ถวายชีวิตของเธอเพื่อความรอดของวิญญาณทั้งหลายและเพื่อการแผ่ขยายของพระศาสนจักร เธอกล่าวว่า “ฉันอยากจะได้ใบปาล์มแห่งชัยชนะของนักบุญอักเนส ถ้าไม่ได้มาเพราะการหลั่งเลือด ก็ต้องได้มาด้วยความรัก”

       เธอสิ้นใจในปี 1897 อายุ 24 ปี  ในปี 1927 เธอได้รับการประกาศให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของธรรมทูตต่างแดนเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เพื่อเน้นว่า ในงานประกาศข่าวดีนั้น ต้องมีการภาวนาและกิจการควบคู่ไปด้วยกัน เธอกล่าวว่า “ฉันรู้ว่าพระศาสนจักรเป็นดังร่างกายที่ประกอบด้วยอวัยวะแตกต่างกันและมีหัวใจลุกร้อนด้วยความรัก ฉันรู้ว่าความรักเป็นแรงขับเคลื่อนส่วนต่างๆของพระศาสนจักรไปสู่ภารกิจ ฉันรู้ว่าถ้าไฟแห่งหัวใจนี้ดับลง  ก็จะไม่มีสาวกที่ประกาศพระวรสารอีกต่อไป บรรดามรณสักขีก็เลิกหลั่งเลือดยืนยันความเชื่อ ข้าแต่พระเยซูเจ้า ในที่สุดลูกก็พบบทบาทของลูกในพระศาสนจักร กระแสเรียกของลูกคือความรัก” •

 -TOP-