นักบุญมาร์ตินแห่งพอร์เรส
3 พฤศจิกายน

       นักบุญมาร์ตินแห่งพอร์เรส องค์อุปถัมภ์ความยุติธรรมในสังคม เกิดทีเมืองลีมา ประเทศเปรู ในปี 1579  บิดาเป็นอัศวินแห่งสเปน ได้ทอดทิ้งท่านให้มารดาชาวพื้นเมืองเป็นผู้เลี้ยงดู เมื่ออายุ 15 ปี ท่านได้สมัครเข้าเป็นภราดาคณะดอมินิกันแห่งลิมา ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในอารามจนสิ้นชีวิต

       ท่านทำหน้าที่ต่ำต้อยในหมู่คณะด้วยความเอาใจใส่และด้วยความยินดี เช่นว่าตัดผม ซักผ้า และเป็นพยาบาล เป็นต้น  ท่านได้รับมอบหมายให้แจกอาหารและทำทานแก่คน ท่านสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโรงพยาบาลเพื่อคนจนเหล่านี้ ความรักของมาร์ตินรวมไปถึงบรรดาสัตว์ด้วย ท่านมีบ้านให้สุนัขและแมวอยู่และให้อาหารเลี้ยงหนูที่อยู่ในอาราม ท่านมีความเชื่อลึกซึ้ง ท่านจึงได้รับพระพรแห่งการรักษาคนเจ็บคนป่วยและพระพรแห่งการสามารถอยู่ในสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้ 

       ท่านสิ้นใจในปี 1639 ประชาชนทั้งเมืองมาร่วมพิธีฝังศพของท่าน •

 -TOP-