นักบุญโปลีการ์ป
23 กุมภาพันธ์       นักบุญโปลีการ์ปเปลี่ยนมาถือคริสต์ศาสนาโดยการชี้นำของนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้ซึ่งต่อมาได้แต่งตั้งท่านเป็นสังฆราชของ Smyrna ในปี 155 จักรพรรดิ Marcus Aurelius แห่งอาณาจักรโรมันส่งทหารไปจับตัวท่าน ท่านจัดอาหารเลี้ยงทหารที่จะมาจับตัวท่านอย่างดีและพูดคุยกับพวกเขาด้วยความเป็นกันเอง พร้อมกับสวดเพื่อพวกเขาด้วยความร้อนรน กระทั่งว่าทหารบางคนเปลี่ยนมาถือคริสตศาสนา เจ้าเมืองชวนเชิญท่านให้ละทิ้งความเชื่อในพระคริสตเจ้า ท่านตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าได้รับใช้พระคริสตเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีและพระองค์ไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าต้องเสียใจ แล้วข้าพเจ้าจะกล่าวผรุสวาทกษัตริย์และพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าได้อย่างไร? ท่านขู่ว่าจะเผาข้าพเจ้าด้วยไฟที่ลุกร้อนอยู่แค่ไม่นาน หลังจากนั้นก็จะดับลง แต่ท่านกลับไม่สนใจไฟที่จะแผดเผาลงโทษคนชั่วช้าที่ไม่มีวันดับ”

       ท่านถูกแทงด้วยหอกและร่างของท่านถูกเผาจนเป็นขี้เถ้า  ท่านกล่าวลาทุกคนเป็นคำภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามาถึงยามนี้ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ติดตามบรรดามรณสักขีและมีโอกาสดื่มพระโลหิตจากกาลิกษ์ของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพวกเขา” •

 -TOP-