เมษายน
นักบุญยอห์น บับติสต์ เดอ ลา ซาล


       นักบุญยอห์น บับติสต์ เดอ ลา ซาลล์ ผู้ตั้งคณะ Brothers of the Christian Schools (คณะลาซาล) เกิดที่เมือง Rheims ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1651 บิดามารดาของท่านซึ่งเป็นชนชั้นตระกูลสูงและเคร่งครัดในศาสนาได้อนุญาตให้ท่านเข้าบ้านเณรแห่งกรุงปารีส ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1678 หลังจากนั้นไม่กี่ปี ท่านได้ลาออกจากงานที่วิหารของเมือง Rheims และหันมาทุ่มเทเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กยากจน

       ท่านได้ขายสมบัติที่มีและเปิดโรงเรียนหลายแห่งสำหรับเด็กยากจน ความกระตือรือร้นของท่านทำให้ครูฆราวาสเจ็ดคนสมัครเข้าดำเนินชีวิตในหมู่คณะและอุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน ต่อมาพวกเขาได้รับชื่อ Brothers of the Christian Schools  และเพื่อการอุทิศตนอย่างเต็มที่ในภารกิจด้านการศึกษา พวกเขาตัดสินร่วมกันว่าจะไม่บวชเป็นพระสงฆ์  

       ในปี 1698 กษัตริย์เจมส์ที่สองแห่งประเทศอังกฤษได้ทรงเชิญท่านนักบุญให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กจากตระกูลสูงและมั่งมี ในช่วงเดียวกันนี้ ท่านได้เริ่มเปิดโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับลูกๆของช่างฝีมือ

       ในการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียก ท่านต้องพบความยากลำบากมากมาย ครั้งหนึ่ง บรรดาครูฆราวาสบังคับท่านให้ปิดโรงเรียนของท่านทั้งหมดที่อยู่ในกรุงปารีส  หลังจากนั้นไม่นาน สมาชิกของคณะบางคนกล่าวหาว่าท่านเคร่งครัดต่อโนวิสเกินไปและขอร้องพระอัครสังฆราชให้ปลดท่าน แต่ทุกอย่างจบลงเมื่อสมาชิกในคณะส่วนใหญ่ขู่ว่าจะออกจากคณะหากมีการตั้งผู้ใหญ่คณะคนใหม่ 

       แต่มา ทางคณะได้เปิดโรงเรียนคาทอลิกทั่วยุโรปและเป็นคณะที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาใหญ่ที่สุดในพระศาสนจักร

       นักบุญยอห์น บับติสต์ เดอ ลา ซาลล์ สิ้นชีวิตในปี 1719 ที่เมือง Rouen ต่อมา ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นองค์อุปถัมภ์ของครูในปี 1950 •

 -TOP-