นักบุญฟรังซิสแห่งเปาลา
2 เมษายน       นักบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะฤษีน้อยเกิดที่เมืองเปาลา ประเทศอิตาลี บิดามารดาของท่านไม่มีบุตรมาเป็นเวลาหลายปีและได้สวดขอบุตรจากนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เมื่อได้บุตรจึงได้ตั้งชื่อตามท่านนักบุญ เมื่ออายุ 16 ปี ท่านได้แยกตัวเข้าบำเพ็ญตนอยู่ในถ้ำใกล้ทะเล หลายคนที่รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านสมัครเป็นศิษย์และติดตามแนวทางชีวิตท่าน จึงได้เกิดหมู่คณะแห่งฤษีน้อยขึ้น  ชื่อดังกล่าวบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระศาสนจักรพระเจ้า พวกเขาดำเนินชีวิตเคร่งครัด นอนบนพื้นเปล่าและถือศีลบนแห่งการละเว้นการทานเนื้อ  ท่านนักบุญกล่าวแก่นักบวชของท่านว่า “พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างเร่าร้อนให้ท่านเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายจิต ความตายเป็นสิ่งแน่นอน ชีวิตคนเราสั้นและหายไปเหมือนควันไฟ”

       ในปี 1481 กษัตริย์หลุยส์ที่ 16 แห่งประเทศฝรั่งเศสทรงขอให้นักบุญฟรังซิสแห่งเปาลาไปฝรั่งเศส เพราะพระองค์กำลังสิ้นพระชนม์ ท่านนักบุญทูลกษัตริย์ว่า “แม้แต่ชีวิตของกษัตริย์ก็อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าด้วยเช่นกัน อีกทั้งมีเวลาจำกัด”  กษัตริย์หลุยส์ไม่ได้หายป่วย แต่ได้เรียนรู้จากท่านนักบุญและสิ้นพระชนม์ในศีลในพรของพระเจ้า กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 8 ผู้สืบตำแหน่งต่อมาได้เลือกท่านนักบุญเป็นที่ปรึกษาและได้สร้างอารามให้หลายแห่งทั้งในฝรั่งเศสและอิตาลี  นักบุญฟรังซิสแห่งเปาลาสิ้นชีวิตในปี 1507 •

   

 -TOP-