10 สิงหาคม
นักบุญลอเรนซ์


       นักบุญลอเรนซ์ องค์อุปถัมภ์ของคนจน เป็นสังฆานุกรแห่งกรุงโรม  ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินและงานกุศลของพระศาสนจักร  ในปี 257 หลังจากที่พระสันตะปาปาซิสตุสที่ 2  สิ้นพระชนม์เป็นมรณสักขีพร้อมกับสังฆานุกรสี่คนที่กาทาคอมนักบุญกาลิสตุส  ลอเร็นซ์ได้ขายภาชนะศักดิ์สิทธิ์และมอบเงินที่มีอยู่ให้คนจน  เมื่อเจ้าเมืองโรมรู้ถึงงานกุศลของท่าน ก็สั่งให้ท่านมอบทรัพทย์สินของพระศาสนจักให้พระจักรพรรดิ

       ลอเรนซ์กลับมาหลังจากนั้นสามวันพร้อมกับคนจนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากพระศาสนจักร ท่านแนะนำคนจนเหล่านี้ให้เจ้าเมืองโรม กล่าวว่า “นี่คือทรัพย์สินของพระศาสนจักร” เจ้าเมืองโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและตัดสินให้ฆ่าลอเรนซ์ในรูปแบบที่โหดร้ายกว่าหมด  เขาสั่งให้ถอดเสื้อลอเรนซ์ออกหมดและจับนอนบนตะแกรงเหล็กย่างเนื้อและใส่ถ่านไฟลุกร้อนอยู่ข้างล่าง หลังจากทรมานอยู่นาน ลอเรนซ์ก็หันไปหาเจ้าเมืองและพูดด้วยเสียงเริงร่าว่า “พลิกตัวผมได้แล้ว ด้านนี้สุกพอแล้ว”

       ก่อนลอเรนซ์สิ้นใจ ท่านได้ภาวนาเพื่อการกลับใจของกรุงโรม ต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนตินได้สร้างวิหารเหนือหลุมฝังศพของท่าน •-TOP-