19 กันยายน
นักบุญยานูอารีโอ


       นักบุญยานูอารีโอ องค์อุปถัมภ์ของเมืองนาโปลี เกิดในปลายศตวรรษที่สาม ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งพระสังฆราชแห่งเบเนเวนโต ได้เกิดการเบียดเบียนขึ้น เมื่อได้ข่าวว่าสังฆานุกรสองคนและฆราวาสสองคนถูกจำคุกเพราะยืนหยัดความเชื่อคริสตชน ท่านตัดสินใจไปเยี่ยมพวกเขา ท่านถูกจับและตัดสินลงโทษให้เป็นอาหารของสัตว์ร้าย  แต่สัตว์ร้ายในโรงละครเปิดไม่ทำร้ายท่านแต่อย่างใด ทว่า แทนที่จะถือว่าเป็นอัศจรรย์ ท่านกลับถูกกล่าวหาว่าไว้เวทย์มนต์  จึงถูกนำไปที่เมืองปอซซูโอลีและตัดศีรษะ

       ทุกคนพากันชื่นชมวีรกรรมของท่าน ยิ่งกว่านั้น พากันพิศวงที่เลือดของท่านที่แห้งเป็นผงแล้วยังกลายเป็นเลือดเหลวทุกปีใน ปัจจุบันนี้ เลือดที่แห้งเป็นผงยังถูกเก็บรักษาไว้ในอาสนวิหารแห่งเมืองนาโปลีและถูกอัญเชิญออกมาให้คนกราบไหว้ปีละสามครั้ง  หลายครั้งเมื่อมีการนำภาชนะที่บรรจุเลือดที่แห้งสีดำสนิทมาเขย่ากลับไปกลับมา เลือดที่แห้งจะกลายเป็นของเหลวและกลายเป็นสีแดงเหมือนเลือดทั่วไป อัศจรรย์นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้ในด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

       แม้หลายคนยังมีคำถามเกี่ยวกับอัศจรรย์นี้ แต่ชาวนาโปลีเชื่อมั่นมาโดยตลอด และถือว่า “สำหรับคนที่เชื่อ ไม่จำเป็นต้องมีอัศจรรย์  แต่คนที่ไม่ยอมเชื่อ มีอัศจรรย์เท่าไรก็ยังไม่พอ” •

 

 -TOP-