หน้าหลัก  อ่านบทความทั้งหมด

 

3. อัตลักษณ์สงฆ์ที่ชัดเจน

       เงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกสิ่งที่คุณพ่อบอสโกทำคืออัตลักษณ์สงฆ์ เราสามารถพูดได้ว่าความเป็นนักอบรมได้รับพลังจากความร้อนรนเชิงสาวกและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบุคคลรอบข้าง ซึ่งส่งผลให้ท่านควบคุมตนอย่างเคร่งครัด ผสมผสานระหว่างความหนักแน่นและความอ่อนโยน หลักศาสนาและทรัพยากรธรรมชาติ   คุณพ่อบอสโกสอดแทรกเข้าสู่โลกของผู้คนเพราะความรู้สึกไวเชิงมนุษย์และการมีส่วนร่วมกับผู้คนในฐานะสงฆ์ ทำให้ท่านกล้าตัดสินใจเพื่อความดีและความต้องการของทุกคน  ในสถานการณ์ยุ่งยากท่านได้รับการค้ำจุนจากความเชื่อ

       ในเหตุการณ์ต่าง ๆ แห่งชีวิตของท่าน ท่านทำให้เห็นว่า “ดอนบอสโกเป็นพระสงฆ์ที่พระแท่น ที่ฟังแก้บาป ในสนามกับเด็กๆ ที่ตุรินและที่ฟลอเรนซ์ ในบ้านของคนจน ในวังของกษัตริย์และรัฐมนตรี”  ลักษณะเหล่านี้คือสิ่งที่คนรุ่นหลังได้รวบรวมขึ้นจนทำให้เห็นภาพลักษณ์ของท่านอย่างแท้จริง และบอกให้รู้ว่าคุณพ่อบอสโกดำเนินชีวิตสงฆ์ผู้เป็นนักอบรมที่ร้อนรนและกระตือรือร้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ในวันที่ 25 ตุลาคม 1878 คุณพ่อบอสโกเขียนจดหมายถึงพระสงฆ์องค์หนึ่ง

       “อย่าคิดว่าคุณพ่อจะถูกปลดจากแอกของการเป็นเจ้าวัด ถ้ามีงานมากเกินไป ก็จงตายในสานามงานดังเช่นทหารของพระคริสตเจ้า ถ้าเห็นว่าคุณพ่อไม่เก่ง ก็จงจำว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เพราะพระองค์ทรงให้กำลังคุณพ่อ ถ้าพบกับหนาม ก็จงคิดว่าเทวดาจะร้อยมันให้เป็นมงกุฎสำหรับคุณพ่อในสวรรค์ ถ้าต้องพบกับความยุ่งยาก จงจำไว้ว่านั่นคือสิ่งที่คนอื่นๆก็โดนเหมือนกัน แต่ความช่วยเหลือของพระเจ้าจะไม่ขาด พระคริสตเจ้าเมื่อวานนี้และวันนี้”

       เมื่อต้องพบความลำบากด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาการบริหารงาน หรือเมื่อถูกโจมตีและถูกเบียดเบียนจากศัตรูของความเชื่อและคนต่อต้านสงฆ์ หรือสิ่งที่สร้างมาด้วยความยากลำบากต้องพังพินาศ คุณพ่อบอสโกไม่เคยท้อแท้ ท่านมองแต่ละอย่างด้วยสายตาแห่งความเชื่อและสอนคนอื่นให้มองเช่นเดียวกัน ท่านมองเห็นในแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเป็นดังสารของพระเจ้า ท่านจึงมองในเชิงบวก และเห็นว่าเป็นวิธีการเพื่อปลุกเร้าความเชื่อ ดังกางเขนจะนำไปสู่สิริมงคล ท่านเห็นเป็นโอกาสเพื่อทำให้ความรักต่อพระเจ้าและความไว้วางใจในพระองค์เพิ่มมากขึ้น พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งบุตรของพระองค์ที่กำลังให้ความสนใจและอุทิศตนเพื่อรับใช้พระองค์

       คุณพ่อบอสโกไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับหลักการเชิงทฤษฎี ท่านเทศน์สอนความจริงของพระคริสตเจ้าทั้งในบทเขียน คำพูดและในชุดพระสงฆ์ โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร บางครั้ง ท่านทำในสิ่งที่ในสายตาของคนทั่วไปดูจะขัดกับฐานะสงฆ์ โดยเฉพาะเมื่อเยาวชนต้องเสี่ยงต่ออันตรายหรือเมื่อมีใครทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขา  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประชาชนและคนที่ยังไม่ได้รับข่าวดีได้รู้ถึงความจริงแห่งความเชื่อและเอาวิญญาณรอด  ท่านแน่ใจว่าพระเจ้าทรงรักคณะของท่าน...ความไว้ใจของท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความมั่นใจผิดๆ ท่านกระทำทุกอย่างเหมือนกับทุกอย่างขึ้นกับท่าน และหวังในทุกอย่างเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้า อีกทั้งตระหนักถึงความจริงว่า “พระเจ้าทรงช่วยผู้ที่ช่วยตนเอง”

 

<< ย้อนกลับ

    
-TOP-