บ.สันติสุข

 

แม้กรุงตุรินจะเป็นสถานที่คุณพ่อบอสโกใช้ชีวิตส่วนใหญ่ และมีสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อเก็บรักษาไว้มากอย่าง แต่มีอีกสถานที่หนึ่ง ที่เคยสัมผัสกับชีวิตของคุณพ่อ ทั้งเมื่อคุณพ่อเดินทางไปเยี่ยมและทั้งเมื่อคุณพ่อไปในความฝัน-TOP-