บ.สันติสุข

พฤษภาคม – มิถุนายน ช่วงเวลาสำคัญแห่งรอบปี ช่วงหนึ่ง
คือ เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
แม้จะไม่เหมือนการเริ่มต้นปีใหม่แต่ละปี แต่ก็มีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับชีวิตจำนวนมาก
ชีวิตเด็กนักเรียน
ชีวิตพ่อแม่เด็กนักเรียน
ชีวิตครูบาอาจารย์
ชีวิตเจ้าของโรงเรียน
ชีวิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงเรียน
ชีวิตข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ชีวิตผู้ขับขี่ยานพาหนะรับส่ง
ชีวิตตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ชีวิตคนผลิตตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
ชีวิตคนตัดเย็บเสื้อผ้าและขายเครื่องแบบนักเรียน
ชีวิตเจ้าของโรงรับจำนำ
แม้กระทั่งชีวิตแม่ค้าพ่อขายอาหารเครื่องดื่มในและนอกโรงเรียน
ตามห้างสรรพสินค้า ต่างก็จัดเทศกาลเปิดเทอมใหญ่โตไม่แพ้เทศกาลอื่นๆ
แม้เริ่มปีการศึกษาใหม่จะมีความสำคัญ และเกี่ยวโยงไปยังชีวิตหลายๆ ชีวิต
แต่ตัวเอก ก็คงเป็นเด็กนักเรียน ที่เริ่มออกจากบ้านแต่เช้า หอบหนังสือและอุปกรณ์ มุ่งสู่โรงเรียนด้วยรูปแบบการเดินทางต่างๆ เพื่อเล่าเรียนเพิ่มพูนวิชาความรู้
ตลอดปีการศึกษาก็เอาแต่เรียน เรียน เรียน
ระหว่างปีการศึกษาก็มีช่วงต่างๆ ที่ทดสอบ วัดตวง ความรู้ในวิชาต่างๆที่เรียน
ราวกับว่า หนังสือตำราที่จบไปแต่ละบท แบบฝึกหัดที่ทำไปแต่ละเล่ม เป็นเครื่องวัดและชี้บอกปริมาณความรู้ที่เพิ่มขึ้น ในสมองนักเรียนแต่ละคน
ตำราแต่ละเล่ม ดูคล้ายผู้แต่งจงใจจะขายทั้งวิชา และกระดาษควบคู่กันไป
นักเรียน แม้แต่ชั้นเล็กๆยังต้องหอบหิ้วหนังสือมาเรียนกันตัวแอ่น กระเป๋านักเรียนใบเขื่องปริล้นทั้งๆที่จัดตารางสอนแต่ละวันแล้ว
นั่นยังไม่พูดถึงถุงกระดาษใส่อุปกรณ์การเรียนที่ต้องหิ้วพกแถมมาด้วยอีกใบสองใบ...
ดูแล้ว ไม่ผิดกับการจับจ่ายกับข้าวกับปลาในสมัยนี้
หิ้วถุงหิ้วห่อกันพุรงพะรังเข้าบ้าน แต่ที่กินได้จริง ๆ อาจจะแค่เศษหนึ่งส่วนสาม สองส่วนสามก็เป็นถุงบ้าง ห่อบ้าง เปลือกบ้าง เศษบ้าง... จนขยะล้นถังอยู่ทุกวัน
เริ่มปีการศึกษาใหม่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและการศึกษา ต่างมุ่งความพยายามจะให้ความรู้และทักษะแก่เด็กให้มากที่สุดที่จะมากได้
แต่จะมีการคำนึง และมุ่งพยายามจะให้คุณธรรมแก่เด็กควบคู่กันไปด้วยหรือไม่นั้น น่าจะคิดกันสักหน่อย
สิ่งที่อันตรายและน่ากลัวมากคือ ความรู้ที่อยู่ในบุคคลที่ไม่มีคุณธรรม
...ความรู้จะถูกนำไปใช้ทำลาย มากกว่าส่งเสริม
...ความรู้จะถูกนำไปก่อโทษให้คนอื่น มากกว่าคุณ
...ความรู้รังแต่จะเพิ่มวิธีทำชั่วให้มากขึ้น มากกว่าจะยับยั้งและขจัดเสีย
และสังคมทุกวันนี้ กำลังเป็นพยานและชี้บอกในความจริงนี้ วันแล้ววันเล่า
เริ่มปีการศึกษาใหม่
ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษา น่าจะช่วยกัน ให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป
เพราะความรู้ที่อยู่ในบุคคลที่มีคุณธรรม เป็นพลังอันประเสริฐ ที่จะช่วยให้โลก ประเทศชาติและสังคมน่าอยู่ขึ้นกว่านี้เป็นไหนๆ •-TOP-