เรามาช่วยแพร่ความดีกันเถิด

       หนังสือคือเพื่อนยามว่าง ยามเหงา ยามโดดเดี่ยวเดียวดาย ยามเบื่อหน่าย ยามสงสัย ยามต้องการคำแนะนำ ยามต้องเศร้า...
       มันนอนสงบอยู่ที่นั่น บนโต๊ะทำงาน บนโต๊ะห้องรับแขก บนตู้เล็กข้างเตียงนอน บนโต๊ะอาหาร บนพื้น
       ที่นอนของมันเงียบเรียบร้อยอยู่ที่นั่น ไม่ตีโพยตีพาย ไม่ต่อว่าต่อขาน ไม่บ่นว่ารำพัน
       ยามคนพอใจจะหยิบมันขึ้นมาอ่านมันก็พร้อม จะหยิบมันขึ้นมาบิดไปบิดมาแก้เขิน มันก็ไม่บ่นว่า จะพอใจแค่พลิกมันไปพลิกมันมาอย่างน่าเบื่อหน่าย มันก็ไม่คิดจะตำหนิ จะใช้มันแทนพัดโบกปัดยามร้อน มันก็ยินดี จะเอามันปิดหน้ายามงีบหลับ มันก็เฉย จะฉีกมันทีละหน้าเพื่อพับเป็นถุงหรือใช้มันทำอะไรอื่น มันก็ไม่บ่นต่อว่าต่อขาน
       จากแผงหนังสือที่มันเคยนอนประชันโฉมเป็นเด่น มันเข้าไปอยู่ในบ้าน ในที่ทำงาน ในทุกแห่งที่จะพอใจนำมันไปเป็นเพื่อน
       พูดถึงหนังสือ ก็คงต้องหมายถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ
       พูดถึงเพื่อนก็คงจะต้องตีความไปถึงประเภทต่าง ๆ ของเพื่อน เพื่อนดี เพื่อนตาย เพื่อนชั่ว เพื่อนกิน...
       พูดถึงเพื่อนประเภทต่าง ๆ ก็ต้องมีการพูดถึงการระวังคบเพื่อน สรรหาเพื่อน เลือกเพื่อน
       เพราะการที่คุณชอบคบเพื่อนประเภทไหน คุณก็เป็นคนประเภทนั้นไปด้วย        บอกฉันหน่อยว่าคุณชอบไปหาคบค้ากับใครแล้วฉันจะบอกคุณได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร
       บอกฉันหน่อยว่า คุณชอบอ่านหนังสือประเภทอะไร แล้วฉันจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนประเภทไหน
       คนเรามักจะเป็นสิ่งที่เราอ่าน
       นิตยสารดอนบอสโกมาเป็นเพื่อนของคุณผู้อ่านเป็นประจำมาทุกเดือน
       มาเป็นเพื่อนคุณถึงที่บ้าน
       พยายามจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ แม้จะไม่กล้าแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนดีที่สุด
       ต้องการจะเป็นเพื่อนคุณในสิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนเรา
       คนเราต่างภาคภูมิใจหากรู้ว่าตนเป็นประโยชน์ให้แก่ใครสักคนหนึ่ง
       นิตยสารดอนบอสโกก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อผู้อ่านบอกว่าได้รับประโยชน์
       พูดด้วยคำพูดเมื่อพบปะพูดคุยกันบ้าง เขียนไปเป็นลายลักษณ์อักษรบ้าง
       “...ผมได้อ่านนิตยสารดอนบอสโก รู้สึกสนใจและอยากจะให้ชีวิตของผมมีความหมายยิ่งขึ้น ชีวิตของผมพบอุปสรรคหลายอย่าง แต่ผมก็ได้พบกับคุณพ่อบอสโก ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ได้รู้จักและได้พบแล้ว ในชีวิตก่อนผมจะพบกับพ่อบอสโก ชีวิตมันเหลวแหลกมาก และก็อยากไปทางที่ตัวคิดและไม่เคยคิดไกล ๆ คนที่รู้จักผม แม้กระทั่งพ่อแม่ พี่น้องก็รู้ว่าผมเลว... ผมได้เคยพูดกับพระแม่ก่อนว่า ถ้าพระแม่เห็นว่าชีวิตผมควรจะไปทางใดก็ขอให้เป็นไปเถิด คือตอนนั้นถ้าไม่ได้เรียนก็คิดหนีไปจากทุกสิ่งทุกอย่าง ไปเป็นทหารพรานเพื่อให้ชีวิตจบลง... แต่นั่นเป็นอดีต ผมไม่คิดแล้ว...”

       จดหมายซื่อๆ แต่จริงใจของผู้อ่านท่านหนึ่งที่ยังคิดว่า นิตยสารดอนบอสโกยังเป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจและความสว่างแก่ชีวิต
       “...ซิสเตอร์เห็นว่า นิตยสารฉบับนี้เป็นหนังสือที่ดีมาก ให้ประโยชน์กับผู้อ่านทุกวัย...”
       เสียงสนับสนุนด้วยความเต็มใจ เมื่อเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นประโยชน์
       “...ดิฉันและครอบครัวได้ติดตาม “ดอนบอสโก” มาหลายฉบับ เนื้อหากระทัดรัด น่าสนใจ น่าประทับใจ และที่สำคัญได้ทำให้จิตใจสงบ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้แบ่งปันความสุขความยินดีมายังทุกคน...”
       นั่นเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของนิตยสาร กล่าวคือจรรโลงจิตใจในรูปแบบและแง่คิดต่าง ๆ
       “...ขอบคุณสำหรับหัวข้อข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประทับใจ ในทุกรูปแบบที่เผยแพร่และจัดทำทางนิตยสารดอนบอสโก นับเป็นสื่อสำคัญฉบับหนึ่งที่โรงเรียนใช้เป็นแนวทางสอดแทรกการอบรมเด็ก ๆ ของเรา...”
       มันคงจะเป็นความยินดีอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน ถ้าสิ่งใดที่เราเห็นว่าดีได้รับการแพร่หลายไปให้ยิ่งมากคนยิ่งดี เพราะเป็นธรรมชาติของความดีที่จะแผ่ขยายและแบ่งปัน
       ครับ
       มีวิธีแพร่แสงสว่างอยู่สองวิธี
       วิธีแรกคือ เป็นตัวแสงสว่างเสียเอง ตะเกียง เทียน หลอดไฟฟ้า ดวงอาทิตย์...
       และวิธีที่สอง คือเป็นกระจกเงาสะท้อนแสงสว่างนั้น ๆ
       พูดถึงความสว่างฉันใด ก็คงจะพูดถึงความดีได้ด้วยฉันนั้น
       เรามีวิธีแพร่ความดีได้อยู่สองวิธี
       วิธีแรกคือเป็นความดีเอง
       และวิธีที่สองคือเป็นกระจกสะท้อนความดี
       อย่างแรกออกจะยากหน่อย เพราะจะเป็นความดีเสียเอง ย่อมหมายถึงความครบครัน ศักดิ์สิทธิ์หาที่ติไม่ได้
       ก็คงมีแต่องค์พระเจ้าเท่านั้น ผู้ทรงเป็นองค์ความดี
       แต่วิธีที่สองนี้สิที่เป็นหน้าที่ของเรามนุษย์ทุกคน
       สะท้อนความดีของพระเจ้า
       ด้วยความประพฤติ ด้วยชีวิต ด้วยกิจการ ด้วยคำพูด
       แต่ละคนสะท้อนความดีของพระเจ้าแง่ใดแง่หนึ่งตามเอกลักษณ์และนิสัยใจคอและความพากเพียรพยายามของตน
       บางคนก็ความอ่อนหวานน่ารัก
       บางคนก็ความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
       บางคนก็ความพรากเพียรอดทน
       บางคนก็ความสุขุมรอบคอบเยื่อกเย็น
       ซึ่งแต่ละแง่ แต่ละอย่าง ต่างก็เป็นการแสดงออกของความดี หรือองค์พระเจ้าเอง
       ถ้าแต่ละคนสำนึกในหน้าที่นี้ และพยายามวันแล้ววันเล่าที่จะสะท้อนความดีของพระเจ้าออกมา
       ความดีคงจะครอบครองโลก สังคม ครอบครัว
       มองไปที่ไหน พบแต่ความดี
       มองไปที่ไหน พบแต่องค์พระเจ้า
       และคงจะเพราะเหตุนี้กระมัง ที่เราคงจะพูดได้อย่างเต็มปากว่า สวรรค์ ณ แผ่นดิน
       นิตยสารดอนบอสโก ถือเป็นหน้าที่เอกพยายามสะท้อนความดีของพระเจ้าในแง่ต่าง ๆ        อาศัยกระดาษและตัวอักษร
       ก็อยากจะให้สื่อสารสะท้อนความดีอันนี้ ไปถึงมือของบุคคลต่าง ๆ ยิ่งมากยิ่งดี
       เพราะการแบ่งปันความดี หาทำให้ความดีลดน้อยถูกสรรปันส่วนไปก็หาไม่
       แต่การแบ่งปันความดีมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
       จากความดีหนึ่งเดียวกลายเป็นสอง สิบ ร้อย แสน...
       คุณด้วย คุณสามารถหยิบยื่นความดีส่งต่อไปช่วยกันสะท้อนต่อไป
       ทำไมไม่ลองส่งต่อ บอกต่อ แนะต่อ
       ให้คนอื่นเขามีโอกาสสัมผัสกับนิตยสารดอนบอสโกบ้าง
       เพราะนั่นจะเป็นการช่วยกัน

       สะท้อนความดีต่อไปเรื่อย •

 -TOP-