HOME               

 

 

ตายเพื่อมีชีวิต

บางคนถือว่าความตายเป็นการจบสิ้น
ของทุกสิ่งทุกอย่าง อีกบางคนถือว่า
เป็นการพรากจากที่แสนจะทารุณและ
ชวนให้โศกเศร้า เท่านั้น
4 มิถุนายน 2551

หน้าต่างบานน้อย

หน้าต่างบานน้อย แม้จะดูเล็กแต่สามารถ
นำโลกเข้ามาในบ้าน ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน ช่วยฆ่าเวลา เป็นเพื่อนในยามเหงา แต่ไม่เพียง
เท่านั้น
27 พฤษภาคม 2551

รูปถ่าย

ชีวิตของบางคนมั่งมีศรีสุขอยู่บนความทุกข์ยาก
และความตายของคนอื่น ทำไมล่ะ
20 พฤษภาคม 2551

ดอกฝิ่น

ชีวิตของบางคนมั่งมีศรีสุขอยู่บนความทุกข์ยาก
และความตายของคนอื่น ทำไมล่ะ 12 พฤษภาคม 2551

รูปถ่าย

รูปถ่ายกับตัวจริง สิ่งที่เห็นกับความจริง หลายครั้งต่างกันลิบลับ

ยิ้มไม่ออก

ลกจะดูสดใสขึ้นอีกเป็นกอง
ถ้ามนุษย์พยายามเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อย”
28 เมษายน 2551

กลับใจ     

เสียงพระสงฆ์เร้าเตือนขณะเจิมเถ้าบนหน้าผากของสัตบุรุษ เป็นการประกาศการเริ่มเทศกาลมหาพรตเทศกาลแห่งการกลับใจ และเตรียมเข้าสู่ชีวิตใหม่ตลอด 40 วันเต็ม ประโยคนี้เฝ้าซ้ำเตือน  17 เมษายน 2551

 


-TOP-