....................................................................................................

หน้าหลัก 


 

         ถึงจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมา  แต่เป็นประสบการณ์น่าจดจำและน่าแบ่งปัน

          อย่างน้อยคนที่ได้อ่าน ยืนยันเช่นนั้น

          คงไม่ใช่ข้อมูลกระเดียดไปทางวิชาการหรือทางประวัติศาสตร์ หากแต่เป็นข้อมูลที่พบเห็นและนำมาไตร่ตรองแบบง่ายๆ สั้นๆ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

          แม้กาลเวลาล่วงเลยมา หลายอย่าง หลายสถานที่ หลายสถานการณ์...ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ความทรงจำยังอยากให้อยู่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม  ไม่ใช่เพราะอยากย้อนรอยกลับไปฝังตัวในอดีต แต่อยากให้ความทรงจำในอดีตเป็นปัจจุบันในความนึกคิด ในจิตใจ เพื่อคอยเตือนใจ ให้บทสอน เตือนสติ ชวนให้คิด...

          แต่ละความทรงจำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเวลานั้น บุคคลหลากหลายที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนั้น สถานการณ์ตอนนั้น บริบทแห่งนั้น... ต่างร่วมมือ
(โดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ) เพื่อสร้างความทรงจำนั้นขึ้นมา  และถึงแม้บุคคล เวลา สถานการณ์ บริบท ฯลฯ จะเปลี่ยนไปหรือล้มหายตายจากไปแล้ว ทว่าความทรงจำที่สร้างขึ้น (แบบไม่รู้ตัว อย่างไม่เต็มใจ) ยังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์...ประวัติศาสตร์ของคนๆหนึ่งซึ่งอยากให้มีคนอื่นทำให้เป็นส่วนน้อยๆแห่งประวัติศาสตร์ของตนบ้าง หากมีเห็นประโยชน์

          จึงได้นำมาเสนอและแบ่งปันด้วยหวังจะเป็นประโยชน์บ้าง

          แทนที่จะเก็บไว้เป็นตัวอักษร เพียงเพื่อคนเดียว...เท่านั้น

                                                                                        บ. สันติสุข

 

 

เดือนสิงหาคม

11 สิงหาคม 1990
10 สิงหาคม 1990
8 สิงหาคม 1990
7 สิงหาคม 1990

5 สิงหาคม 1990
4 สิงหาคม 1990
3 สิงหาคม 1990
2 สิงหาคม 1990
1 สิงหาคม 1990

เดือนกรกฎาคม

30 กรกฏาคม 1990
29 กรกฏาคม 1990
27 กรกฎาคม 1990
25 กรกฏาคม 1990
22 กรกฏาคม 1990

21 กรกฏาคม 1990
19 กรกฏาคม 1990
18 กรกฏาคม 1990
17 กรกฏาคม 1990

16 กรกฏาคม 1990

15 กรกฎาคม 1990
14 กรกฏาคม 1990

13 กรกฎาคม 1990
11 กรกฎาคม 1990
10 กรกฏาคม 1990
8 กรกฏาคม 1990
7 กรกฏาคม 1990
4 กรกฎาคม 1990
2 กรกฎาคม 1990
1 กรกฎาคม 1990

-------------------------

เดือนมิถุนายน

30 มิถุนายน 1990
29 มิถุนายน 1990

28 มิถุนายน 1990
27 มิถุนายน 1990
26 มิถุนายน 1990
25 มิถุนายน 1990
24 มิุถุนายน 1990
23 มิถุนายน 1990
22 มิถุนายน 1990
21 มิถุนายน 1990
20 มิถุนายน 1990

 

 


-TOP-